Nyt fra SPIA og SPIFO

Vi arbejder med politisk interessevaretagelse for selvejende og private institutioner sammen med andre interessenter, organisationer og netværk. Vi deltager i debatter på Altinget og i aviser og hvor vi ellers kan gøre vores indflydelse gældende.

SPI-NYT

April 2024

Private daginstitutioner værdsætter også deres pædagoger! 30.04.2024

I denne uge underskrev Forhandlingsfællesskabet for Private Daginstitutioner (SPIA, DLO, FOBU og Børneringen) overenskomst med BUPL. 

Forhandlingsfællesskabet Private Institutioner (FOBU, DLO, SPIA og Børneringen) er blevet enige om aftaler, der sikrer pædagogerne en overenskomst med en ramme på 8,8 procent over to år præcis som på pædagogoverenskomsten på det kommunale område. Ligeledes får de lønstigninger svarende til lønløftet fra treparten, nemlig 1.800 kroner om måneden brutto for en fuldtidsansat.

Se mere

SPIA har altid bestræbt sig på at lægge vores overenskomst så tæt op ad de offentlige overenskomster, som muligt, fordi private daginstitutioner også værdsætter deres pædagoger og fordi det ikke løn- og vilkårsmæssigt skal være mindre attraktivt at arbejde i en privat institution. Uden dygtige pædagoger er der nemlig ingen gode daginstitutioner!  

Lønløftet fra treparten bliver dog først udmøntet pr. 1. oktober for begge overenskomster, men det kommer med tilbagevirkende kraft fra januar, så de privatansatte får præcis det samme som deres kolleger i det kommunale.

Forhandlingsfællesskabets partere har hver deres overenskomst med BUPL og FOA, men vi forhandler sammen for at opnår bedre og mere ensartede overenskomster. Det er en proces, hvor vi får vendt de forskellige forhandlingspunkter grundigt med hinanden. I år fyldte økonomien en hel del i vores overvejelser. Men hensynet til at kunne fastholde en god pædagogisk kvalitet i institutionerne og fremme rekruttering af nye pædagoger vejede tungest.    

Dermed er forårets overenskomstforhandlinger næsten overstået, da forhandlingsresultatet nu er sendt til afstemning hos de medlemmer i BUPL, der er ansat under overenskomsten. Så hvis der er et flertal, der stemmer for, vil aftalen blive gældende, og det går vi ud fra, at der er. 

Fakta om overenskomsten med BUPL – forhandlet af Forhandlingsfællesskabet for private daginstitutioner

SPIA, DLO, FOBU og Børneringen

Løn

Der er aftalt generelle lønstigninger til alle på 6,51 pct. inkl. reguleringsordningen i overenskomstperioden. Første udmøntning vil være fra 1. april 2024. 

Derudover er der med virkning pr. 1. april 2025 aftalt: 

Pædagoger:

  • Frit valg mellem løn og pension for pædagoger for 1,2 pct. af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg udbetales beløbet som løn.
  • Pensionen hæves med 0,58 pct. til i alt 15 pct.
  • Tillæg for pædagogisk diplomuddannelse hæves til 10.500 kr. i årligt grundbeløb.

Ledere:

  • 0 – 9 ansatte indplaceres på løntrin 41 + 10.000 kr. forhøjes med 4000 kr.
  • 0-10 ansatte indplaceres på løntrin 42 + 10. 000 kr. forhøjes med 2000 kr.
  • Frit valg mellem løn og pension for ledere for 1,2 % af bruttolønnen. Foretages intet aktivt tilvalg udbetales beløbet som løn.

Pædagogstuderende:

  • Pædagogstuderendes løn stiger med 400 kr. pr. måned i årligt grundbeløb.

Arbejdstidstillæg

Tillægget for arbejde på forskudte tidspunkter, lørdag og weekend, omlagt og delt tjeneste samt tilfældigt, ikke beordret/planlagt overarbejde hæves fra 2.200 kr. til 2.400 kr.

Trepart

I forliget er der aftalt et lønløft, som svarer til det, der blev aftalt i trepartsaftalen på det kommunale områdeDet betyder, at pædagoger samlet vil stige kr. 1.800 pr. måned inkl. pension og særlig feriegodtgørelse pr. 1. januar 2026.

Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud

På EVA`s hjemmeside er der god hjælp og inspiration til arbejdet med sprogvurdering og sprogstimulering. Temasiderne er opdateret med nyt materiale. Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud kan styrkes ved et tæt samarbejde mellem dagtilbud og forvaltning. EVA`s materiale inspirerer til forskellige former for systematisk samarbejde, der bedst muligt understøtter børnenes…

SPIAs høringssvar vedrørende påtænkt lukning af daginstitutioner

København er en mangfoldig by med mange typer af borgere og behov. Det kræver en tilsvarende diversitet og mangfoldighed i byens dagtilbud. Der skal være mulighed for en tryg, sund og lærerig hverdag for alle typer af børn. Også dem, der ikke kan trives i større miljøer. Når så mange…

At mit barn kunne få en basisplads, var helt afgørende

Det giver anledning til dyb bekymring hos os forældre, der har børn på basispladser, at Københavns Kommune nu vil nedlægge dem. Debatindlæg af Mette Juhl, Billedkunstner / Underviser, og mor til 5-årige Ernst, der er diagnosticeret med Autisme. Ernst har en basisplads i udflytterbørnehaven Asmundsminde, som er en institution, der…

Se alle kurser, arrangementer samt forløb

Er du vores nye kollega? SPIA søger kompetent og analytisk regnskabskonsulent

Vi søger en faglig kompetent, serviceminded og engageret konsulent til vores regnskabsteam – til en spændende stilling i vores ”Grønne Administrationsselskab – SPIA” Ansvar og primære opgaver Arbejdsopgaverne i stillingen er at du får ansvaret for bogholderi-, administrative- og økonomiske opgaver for nogle faste institutioner, hvor du er i tæt…

Kvinde sidder med baby.

Invitation til webinar: Rekruttering af pædagoger til daginstitutioner

Webinaret afholdes tirsdag den 18. juni 2024 kl. 10.00-10.45. Hvordan arbejder kommunerne med at få flere pædagoger i deres daginstitutioner – og hvor er der måske flere pædagoger at hente? Det kan du blive klogere på, når EVA inviterer til webinar om rekruttering af pædagoger til daginstitutioner. Webinaret er gratis…

Afskedshilsen fra ”a retired gentleman”

Timothy Joseph Munslow – til daglig bare kaldet ”Tim” – har efter et 42 år langt arbejdsliv i den pædagogiske verden, heraf de sidste 7 år som leder af den SPIA-tilknyttede, private daginstitution, Lærkehuset i Æbeltoft, valgt at trække sig tilbage. Tim, der er fra Storbritannien, og taler danske med…

Alternativet: stop masse-lukningen af daginstitutioner i København

Den meget omdiskuterede potentielle lukning af op til 33 daginstitutioner i København bør forhindres af hensyn til børnene, forældrene og personalet, mener Alternativet København. Den 3. maj besluttede børne- og ungdomsudvalget i Københavns Kommune at sætte lukning af 33 daginstitutioner i høring. Manøvrenskal lukke et hul i børne- og ungdomsudvalgets…

Københavns Kommune ønsker reform for stærke inkluderende børnefællesskaber.

SPIAs direktør Annette Foltmann opfordrer til investering i tidlig børnetrivsel og læring. Hun understreger behovet for ressourcer, uddannelse og en omhyggelig implementeringsproces for at skabe inkluderende børnefællesskaber. Mandag den 29. april 2024 virker for de fleste som en almindelig mandag – Men for SPIAs direktør Annette Foltmann blev det startskuddet…

Mangel på pædagoger er især et storbyfænomen

Ny undersøgelse fra EVA viser, at 64 % af bykommunerne har svært ved at rekruttere pædagoger til deres dagtilbud. I Region Nordjylland har ingen dagtilbudschefer angivet, at de oplever rekrutteringsudfordringer. I dag oplever medarbejdere i en del af landets daginstitutioner at mangle pædagoguddannede kolleger. Men problemets omfang ser forskelligt ud…

Spifo inviterer til Generalforsamling

SPIA`s børnepolitiske forening, Spifo, inviterer til Generalforsamling, onsdag den 22. maj 2024, kl. 17.00 – 18.30. Kære medlemmer af Spifo (Både institutioner og personlige medlemmer) I inviteres hermed til: Generalforsamling i SPIFO 2024Onsdag den 22. maj 2024, kl. 17.00 – ca. 18.30I SPIAs/Spifo`s lokaler, Jernbane Allé 45 G, 1., 2720…

:: Link-service – april ´24 ::

Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste måneders mest interessante undersøgelser, artikler og udgivelser Børn forstyrres af rengøring – nu har forældre og pædagoger fået nok I tre år er rengøringen i børnehusene i Odense Kommune sket, mens børn og pædagoger er fysisk til stede….

Børn fra Vesterbro Ungdomsgård synger kor på ny Thomas Helmig-sang

I februar havde Vesterbro Ungdomsgård (VUG) fint besøg af Thomas Helmig nede i deres musikafdeling. VUG er tilknyttet SPIA. Til efteråret kommer filmatiseringen af Renee Toft Simonsens børnebog “Børnene fra Sølvgade”. Og her var børn fra Vesterbro Ungdomsgård blevet spurgt, om de ville synge kor på titelsangen, der er skrevet…

::Saksede citater – marts `24::

Vi har i løbet af det sidste par måneder fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante Citater Bureaukratiet i daginstitutioner er en mulighed for faglig fordybelse “Jeg nyder mit arbejde på gulvet. Jeg elsker at nørde natur og dyr med ungerne. Jeg elsker at lave lækker bålmad sammen…

Et lille åndehul til ledere

Cecilie Thilla Dalgaard, der er leder af den SPIA-tilknyttede daginstitution ”Det Blå Univers”, har ved siden af sit daglige arbejde startet en lille konsulentvirksomhed, hvor hun vil sætte sin erfaring og viden i spil for at understøtte vores daginstitutioner og de ledere, der hver eneste dag kæmper for børnene, medarbejderne,…

Velbesøgt workshop om compassionbaseret pædagogik og ledelse

30 engagerede deltagere blev ved Spifos og SPIAs workshop den 12/3-24 klogere på det trendende begreb indenfor det pædagogiske felt: “Compassion”. Underviserne var Mikkel B. Kristiansen, der er direktør og stifter af Kind Heart Project, og Lillian Bjelke (Mikkels mor), der er pædagog og udviklingschef i TitiBo-gruppen, der er et…

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på nyt fra SPIA og SPIFO

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top