Arbejdsmiljø

Det er derfor vigtigt at arbejde med alle dele af arbejdsmiljøet i dagligdagen. Arbejdsmiljø er ikke noget, I kun skal arbejde med hvert 3. år i forbindelse med APV eller når problemerne er opstået. Arbejdet med arbejdsmiljøet skal være en integreret del af jeres hverdag og jeres pædagogik.

Selvom arbejdsmiljøet i høj grad påvirkes af udefrakommende faktorer som nedskæringer, strukturændringer, dårlige normeringer og meget andet, er det muligt at gøre noget for arbejdsmiljøet i den enkelte institution.

Vi har her nedenfor samlet nogle links til love og regler, gode råd og værktøjer. I kan desuden finde en kort gennemgang af de forskellige roller og ansvar. I er naturligvis velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for hjælp og vejledning.

Roller og ansvar i arbejdsmiljøarbejdet.
Fysisk arbejdsmiljø, fx ergonomi, plads, lys, støj, det æstetiske miljø osv.
Psykisk arbejdsmiljø, fx samarbejdet mellem kollegaerne, tonen på arbejdspladsen og især en balance mellem krav og ressourcer.
APV – arbejdspladsvurdering
Ledernes psykiske arbejdsmiljø
Love, regler, vejledning
Direktør, cand.jur

Annette Foltmann

I de første del af mit arbejdsliv var jeg pædagogmedhjælper og der blev mit engagement i børns vilkår tændt. Senere blev jeg – som mor og jurist – involveret i det børnepolitiske arbejde i KFO og FOLA med at forbedre børns institutionsvilkår igennem lovgivning.

I SPIA og SPIFO deltager vi aktivt i den politiske debat om vores institutionsområde.

Det lykkedes os faktisk at få banet vejen til dagtilbudsloven i 2007 igennem vores kampagne “De ti bud om børns rettigheder i daginstitution” Dengang erfarede jeg, at vi kunne skabe forandringer i samfundet. Selvom minimumsnormeringer var et af de ti bud i kampagnen, blev de først en politisk realitet flere år efter, da forholdene i daginstitutioner var blevet yderligere forringet.

Vi holder fanen højt for en mangfoldig institutionskultur – og har fokus på lige vilkår og rettigheder for de selvejende og privat, såvel som for de offentlige.

Du kan løbende følge med i vores politiske virke og læse bl.a. vores høringssvar, breve og vores refleksioner om forskellige emner.

Mangel på pædagoger er især et storbyfænomen

Ny undersøgelse fra EVA viser, at 64 % af bykommunerne har svært ved at rekruttere pædagoger til deres dagtilbud. I Region Nordjylland har ingen dagtilbudschefer angivet, at de oplever rekrutteringsudfordringer. I dag oplever medarbejdere i en del…

Spifo inviterer til Generalforsamling

SPIA`s børnepolitiske forening, Spifo, inviterer til Generalforsamling, onsdag den 22. maj 2024, kl. 17.00 – 18.30. Kære medlemmer af Spifo (Både institutioner og personlige medlemmer) I inviteres hermed til: Generalforsamling i SPIFO 2024Onsdag den 22. maj 2024,…

Politisk engagement, debatter, reportager, og andre nyheder

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på nyt fra SPIA og SPIFO

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top