Roller og ansvar i arbejdsmiljøarbejdet

Det er vigtigt at kende de vigtigste aktører på arbejdsmiljøområdet og regler.

Bestyrelsen

Det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet ligger hos bestyrelsen som arbejdsgiver. Det betyder, at bestyrelsen er ansvarlig for, at arbejdsmiljøet er i orden eller med lovens ord at: ”skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet”.

Lederen

Lederen er den daglige arbejdsmiljøleder med det konkrete ansvar for arbejdsmiljøet. Det betyder bl.a. at lederen skal have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og han/hun er ansvarlig for opbygningen af institutionens arbejdsmiljøorganisation.

Ved under 10 ansatte er der ingen krav om en arbejdsmiljøorganisation. Her skal arbejdsgiver sørge for løbende dialog om arbejdsmiljøet med medarbejderne.
Ved 10 eller flere ansatte skal opbygges en arbejdsmiljøorganisation i et eller to niveauer.
I flere kommuner er selvejende institutioner omfattet af kommunens arbejdsmiljøorganisation/MED-system.

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR)

AMR er valgt af kollegaerne til at varetage arbejdsmiljøet for hele personalet (d.v.s. pædagoger, medhjælpere, rengørings-, køkken-, gårdmandspersonale mm.). AMR skal således også i sit virke sørge for at varetage arbejdsmiljøet for alle ansatte. AMR skal ligesom lederen gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Direktør, cand.jur

Annette Foltmann

I de første del af mit arbejdsliv var jeg pædagogmedhjælper og der blev mit engagement i børns vilkår tændt. Senere blev jeg – som mor og jurist – involveret i det børnepolitiske arbejde i KFO og FOLA med at forbedre børns institutionsvilkår igennem lovgivning.

I SPIA og SPIFO deltager vi aktivt i den politiske debat om vores institutionsområde.

Det lykkedes os faktisk at få banet vejen til dagtilbudsloven i 2007 igennem vores kampagne “De ti bud om børns rettigheder i daginstitution” Dengang erfarede jeg, at vi kunne skabe forandringer i samfundet. Selvom minimumsnormeringer var et af de ti bud i kampagnen, blev de først en politisk realitet flere år efter, da forholdene i daginstitutioner var blevet yderligere forringet.

Vi holder fanen højt for en mangfoldig institutionskultur – og har fokus på lige vilkår og rettigheder for de selvejende og privat, såvel som for de offentlige.

Du kan løbende følge med i vores politiske virke og læse bl.a. vores høringssvar, breve og vores refleksioner om forskellige emner.

Københavns Kommune begår en alvorlig fejltagelse, hvis de lukker pædagogiske fyrtårne

Københavns Kommune skal rette op på den sjuskede og fejlfyldte beslutning om at lukke en række børnehaver og vuggestuer, skriver Annette Louise Foltmann, direktør i SPIA, i debatindlæg på Altinget:BØRN. Debatindlægget er publiceret på altinget.dk: https://www.altinget.dk/boern/artikel/direktoer-i-konsulenthus-det-er-sjusket-og-forkert-naar-politikerne-vil-lukke-gode-boernehaver Men vi bringer det…

Politisk engagement, debatter, reportager, og andre nyheder

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på nyt fra SPIA og SPIFO

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top