Bestyrelses support

Vi aflaster jer administrativt, så I får mere tid til nærvær og pædagogik. Vi sikre, at hver institution har en fast løn- og regnskabsmedarbejder, og at der er en let og hurtig adgang til den juridiske, pædagogiske og politiske rådgivning.

SPIA kan bistå selvejende og private institutioner indenfor følgende områder:

Vedtægter og driftsoverenskomster
Lederrekruttering – tilkøb bistand defineret af jeres behov
Rådgivning omkring bestyrelsesarbejdet
Stiftelse og ændring af institution eller forening
Organisering/ ledelse/ bestyrelse
Samarbejde ml. bestyrelse og ansatte
Forhandling med kommune

Bestyrelsesarbejdet er et betroet hverv, hvor formålet er at skabe eller bevare en god institution indenfor de givne rammer.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at institutionen drives i henhold til lovgivningen, vedtægten, kommunens forskrifter for børnepolitik og at økonomien forvaltes ansvarligt. Bestyrelsen har det overordnede arbejdsgiveransvar, hvilket i praksis betyder, at dette uddelegeres til den daglige leder, dog med undtagelse af lederens egne forhold, som bestyrelsen er ansvarlig for.

Bestyrelsesformanden har en særlig rolle som kontakt- og bindeled imellem bestyrelsen og institutionslederen – og fungerer som dennes sparrings- og samarbejdspartner. I praksis fungerer det således, at bestyrelsen lytter til sin faglige ekspert – som er den daglige leder – og delegerer ansvaret om institutionens lovlighed ud til lederen.

Det er den daglige leder og SPIAs rådgivere, der er inde i dette regelkompleks. De kan hjælpe bestyrelsen med at håndtere deres bestyrelseshverv, sådan at overtrædelse af love og regler undgås.

Bestyrelsesmedlemmer sidder i reglen kun i bestyrelsen i nogle få år, og derfor skal det enkelte bestyrelsesmedlem holde sig for øje, at hvervet kun er til låns, og at institutionen skal videregives til den næste bestyrelse i god stand – alt sammen med respekt for det grundlag institutionen er skabt på – og det pædagogiske personale, der til dagligt arbejder for at skabe den bedst mulige institution og trivsel for institutionens brugere.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi tager gerne en uforpligtende snak, så tøv ikke med at kontakte os enten direkte eller på vores hovednummer 22 20 90 30

Direktør, cand.jur.

+45 22 20 90 35

Administrationschef

+45 22 20 90 40

SPIA's ydelser

Administration

Løn, regnskab, revision

Administration og rådgivning

Personalejura og HR

Indflydelse

Politisk arbejde

Administration og rådgivning

Bestyrelses support

Kontrakter, aftaler, rådgivning, forhandling

Juridisk bistand

Bliv klogere

Kurser

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på nyt fra SPIA og SPIFO

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top