Privatlivspolitik

SPIAs databeskyttelsespolitik

I SPIA vil vi gerne beskytte de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af igennem vores arbejde. Vores overordnede mål med behandling af personoplysninger er, at være i stand til at yde en professionel administrationsservice indenfor regnskab, løn, personalejura og HR. Herudover behandler både Spifo og SPIA personoplysninger til vores kurser, nyhedsmails og temamøder m.v.

Personoplysninger bliver beskyttet i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Uanset i hvilken sammenhæng vi behandler personoplysninger bestræber vi os på at sikre, at vi er i besiddelse af korrekte og fyldestgørende informationer, og at oplysningerne bliver slettet, når de ikke længere tjener et formål.

Dataansvar

SPIA er dataansvarlig for de oplysninger, der behandles af os og at behandlingen af dem er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Videregivelse af oplysninger

SPIA anvender underleverandører til eksempelvis vores IT-systemer til lønadministration, arbejdsplatform med E-mail og vores økonomiprogram mm. Alle SPIAs underleverandører er forpligtet til fortrolighed og ansvarlighed igennem vores databehandleraftaler, som lever op til reglerne i databeskyttelseslovgivningen.

Tavshedspligt

SPIAs ansatte og tætte samarbejdspartnere er alle underlagt tavshedspligt og en række interne regelsæt for behandling af personoplysninger, så vi sikre, at alle lever op til databeskyttelseslovgivningen. Fx tager vi dagligt en backup af de data vi behandler, så de beskyttes bedst muligt.

I tilfælde af sikkerhedsbrud

Hvis vi oplever et sikkerhedsbrud, hvor der vil være en høj risiko for, at personoplysninger kan være tilgået uvedkommende, vil vi underrette de berørte hurtigst muligt og indberette sikkerhedsbruddet til Datatilsynet, sådan som databeskyttelseslovgivningen kræver det.

Kontakt

Hvis du bliver bekendt med, at der er sket et brud på datasikkerheden – eller en personoplysning kan være kommet til en udenforståendes kendskab skal du kontakter Direktør Annette Foltmann hurtigst muligt på telefon 6171 1467 eller E-mail af@spia.dk.   


Scroll to Top