Velkommen til SPIFO!

SPIFO er en almennyttig forening for alle med interesse i den børnepolitiske sag. 

Her på siden kan du finde information omkring hvad SPIFO står for, samt hvilke forskellige tilbud foreningen har til medlemmerne.

Det være sig medarbejdere, forældre, bestyrelser i private, selvejende og kommunale daginstitutioner, samt øvrige interessenter.

 • Du eller en institution kan blive medlem af SPIFO, hvis du eller institutionen støtter foreningens mål og formål.
 • Du får mulighed for at være politisk aktiv sammen med andre med interesse for børns vilkår, og medvirke til at sætte rammevilkårene for børn i daginstitutioner på den politiske dagsorden.
 • Du kan være med til at oprette interessegrupper eller aktivitetsgrupper, der arbejder med forskellige aspekter af den børnepolitiske sag.
 • Du får mulighed for at arbejde for bevarelse og udvikling af de selvejende og private institutioners vilkår.
 • Du kan være med til at præge SPIFO’s strategier og politiske prioriterer ved at deltage i Spifos årsmøder.
 • Du kan bidrage med ideer til møder, kurser, workshops, læserbreve.
 • Er institutionen medlem af SPIFO kan I gøre brug af SPIFO’s fælles forsikringsordning hos Söderberg & Partners (pt. TRYG), således at flest mulige af jeres økonomiske ressourcer kan gå til varme hænder.

Det koster årligt 100 kr. i kontingent for enkeltmedlemmer og 800 kr. for en institution, dog kun kr. 400 for institutioner, der er tilknyttet SPIA. Kontingent opkræves én gang årligt.

SPIFO står “Selvejende og private institutioners forening” og er en non-profit almennyttig forening, hvilket betyder, at et foreningens økonomi går til at fremme foreningens formål.

 • At fremme børns trivsel, udviklingsmuligheder og ret til at have et godt børneliv i daginstitutioner ved at arbejde politisk og målrettet for at forbedre institutionernes rammevilkår, herunder at sikre pædagogiske forsvarlige minimumsnormeringer i institutionerne
 • At fremme og kvalificere en fortsat pædagogisk og politisk diskussion om børns opvækst, trivsel og udviklingsmuligheder i samfundets institutioner
 • At understøtte og fremme større børns ret til at have et pædagogiske fritidstilbud udenfor skolesystemet, der kan understøtte større børn og unges individuelle menneskelige udvikling
 • At sikre en mangfoldig institutionskultur, der kan tilgodese børns forskellige behov for omsorg
 • At arbejde for at sikre små institutioners overlevelse og skabe opmærksomhed omkring det særlige pædagogiske rum, som små institutioner kan tilbyde
 • At sikre selvejende og private institutioners eksistensberettigelse og gode rammevilkår
 • At skabe et fælles talerør overfor myndigheder og pressen m.v.
 • At søge indflydelse på relevant lovgivning og myndigheders beslutninger
 • At samarbejde med øvrige aktører på dagtilbudsområdet for generelt at forbedre rammevilkår på området
 • At understøtte foreningens medlemmer igennem samarbejdsaftaler med virksomheder, foreninger til gavn for medlemsinstitutionerne.

Spifos bestyrelse består af 6 medlemmer:

 • Formand Denice Valentin, udpeget af SPIA 2020 og genudpeget i 2023
 • Næstformand Jette Saltoft, valgt på årsmødet 2016 (og genvalgt 2023)
 • Annette Louise Foltmann, stifter af SPIFO 2015
 • Christel Agerbek, valgt på årsmødet 2023
 • Morten Kyst, udpeget af SPIA 2017 (og genudpeget i 2020 og 2023)
 • Pia Steffen, valgt på årsmødet 2020 og genvalgt i 2023

Bestyrelsesmedlemmer sidder i en periode af 3 år

 • 1 medlem udpeges ved stiftelsen. Dette medlem er selvsupplerende
 • 2 medlemmer udpeges af SPIA
 • 3 medlemmer vælges af medlemmerne på årsmødet

Har du spørgsmål vedrørende SPIFO kan vi kontaktes på telefon eller mail. Henvendelser vil blive besvaret hurtigst muligt.

Foreningssekretær/Best.medl

+45 20 41 71 64

Stifter og bestyrelsesmedlem

+45 22 20 90 35

15 af 33 lukningstruede institutioner lukkes i København

Den oprindelige indstilling fra kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning om lukning af 33 institutioner er ændret til 15. Kommunen har modtaget over 1000 høringssvar fra forældre, ledelser og bestyrelser, og de har medfødt en række ændringer i det…

::Saksede citater – juni `24::

Vi har i løbet af det sidste par måneder fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante Citater Indlæg og protester imod institutionslukninger i København: ”Røde Ko har haft alenlange ventelister i årevis. Børnene har en…

:: Link-service – juni ´24 ::

Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste måneders mest interessante undersøgelser, artikler og udgivelser Pædagoger i dagtilbud: Vi vil have ledelse tæt på Pædagoger sætter pris på nærvær, mod og høj faglighed…

SPIA’s ydelser

Administration

Løn, regnskab, revision

Administration og rådgivning

Personalejura og HR

Indflydelse

Politisk arbejde

Administration og rådgivning

Bestyrelses support

Kontrakter, aftaler, rådgivning, forhandling

Juridisk bistand

Bliv klogere

Kurser

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på nyt fra SPIA og SPIFO

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top