Ledernetværk

Ledere er i dag ofte organiseret i netværk, klynger og områder. Det har flere steder betydet, at man kun mødes med få ledere i ens eget nærområde, og at kommunale, selvejende og private ledere er blevet organiseret hver for sig. Derfor afholder SPIFO ledermøder.

Det har flere steder betydet, at man kun mødes med få ledere i ens eget nærområde, og at kommunale, selvejende og private ledere er blevet organiseret hver for sig. Nogle steder mødes man kun med ledere fra samme paraplyorganisation.Vi synes, det har uheldige konsekvenser, at ledergruppen er blevet så opsplittet – på trods af, at den har fælles børn at kæmpe for og fælles udfordringer i den ledelsesmæssige praksis. Derfor afholder SPIFO ledermøder for alle interesserede ledere.

SPIA’s politiske forening SPIFO afholder løbende ledermøder, kurser m.m. for interesserede ledere.

De deltagende ledere er selv med til at præge indhold og form af møderne. Møderne er som udgangspunkt gratis, men der vil være en mindre betaling, når der kommer oplægsholdere udefra.

Kontaktperson for ledernetværket er:
Morten Kyst, tlf. 2041 7164 mail morten@spia.dk

Målet med ledermøderne er, at give ledere mulighed for aflastning og inspiration til ledelsesopgaven. På møderne 20lægges op til, at lederne henter inspiration, hjælp og ideer til at løse ledelsesopgaven, ved at udveksle erfaringer og dele viden med hinanden om de forskellige ledelsesudfordringer. Ledernetværket er forum, hvor ledere i fællesskab udveksler metoder til at lette arbejdsgange, f.eks. ved at udarbejde skabeloner, der kan bruges som inspiration til, hvordan man håndterer krav, der kommer fra stat og kommune. Møderne kan også forholde sig til børnepolitiske forhold, lave udtalelser, udarbejde høringssvar mv. Der er på hvert møde et oplæg, der sætter fokus på et område, der er aktuelt i institutionerne eller som kan inspirere til at gå nye veje. Emnerne kan handle om ledelsesmæssige udfordringer, pædagogisk inspiration eller daginstitutionsområder set i et bredere perspektiv.

Få adgang til ledernetværket og bliv medlem af SPIFO

Vi arbejder tæt sammen med SPIFO, der er en børnepolitisk forening, som har fokus på børns trivsel, udviklingsmuligheder og rammevilkår i daginstitutioner.  Se formål på www.spifo.dk. Alle med interesse for det børnepolitiske perspektiv kan være medlemmer af SPIFO. Det være sig institutioner, pædagoger, ledere, forældre m.fl. med tilknytning til selvejende, private og kommunale institutioner.

Københavns Kommune begår en alvorlig fejltagelse, hvis de lukker pædagogiske fyrtårne

Københavns Kommune skal rette op på den sjuskede og fejlfyldte beslutning om at lukke en række børnehaver og vuggestuer, skriver Annette Louise Foltmann, direktør i SPIA, i debatindlæg på Altinget:BØRN. Debatindlægget er publiceret på altinget.dk: https://www.altinget.dk/boern/artikel/direktoer-i-konsulenthus-det-er-sjusket-og-forkert-naar-politikerne-vil-lukke-gode-boernehaver Men vi bringer det…

Politisk engagement, debatter, reportager, og andre nyheder

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi tager gerne en uforpligtende snak, så tøv ikke med at kontakte os enten direkte eller på vores hovednummer 22 20 90 30

Direktør, cand.jur.

+45 22 20 90 35

Administrationschef

+45 22 20 90 40

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på nyt fra SPIA og SPIFO

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top