Politisk arbejde

SPIA arbejder politisk for at sikre institutionerne de bedste rammevilkår, i samarbejde med SPIFO, der er en almennyttig børnepolitisk forening, som SPIA tog initiativ til at stifte i 2015

Debatmøde og generalforsamling 18. maj 2022

Med fokus på forskelsbehandling og bedre rammevilkår inviterede SPIFO til debataften onsdag den 18. maj på Hyltebjerggård med oplæg af bl.a. journalist Gry Brøndum. Mødet førte til en appel om at afskaffe driftsgarantien, som kommuner kan forlange fra privatinstitutioner.

Debatmøde og generalforsamling 18. maj 2022

Med fokus på forskelsbehandling og bedre rammevilkår inviterede SPIFO til debataften onsdag den 18. maj på Hyltebjerggård med oplæg af bl.a. journalist Gry Brøndum. Mødet førte til en appel om at afskaffe driftsgarantien, som kommuner kan forlange fra privatinstitutioner.

Private daginstitutioners fremtid reddet

Den tidligere regering indgik en aftale med støttepartierne om minimumsnormeringer i 2020, herunder at private daginstitutioner, der ikke var selvejende, men fx enkeltmandsejet virksomheder, A/S, ApS eller andet ville blive underlagt restriktioner, der umuliggjorde opstarten af nye private daginstitutioner, medmindre de var selvejende og besværliggjorde de allerede eksisterende daginstitutioner. Men med en ekstraordinær indsats fra SPIFOs forperson Denice Valentin sammen med andre, lykkedes det i sidste øjeblik at få de Radikale til at trække sig fra den del af aftalen, således at den ikke blev implementeret som lov.List item

Påvirkning til afskaffelse af forskelsbehandling af private daginstitutioner

SPIFOs forkvinde Denice Valentin har i flere sammenhænge/medier argumenteret for urimeligheden i den forskelsbehandling der finder sted overfor de private institutioner. Det er blandt andet gjort ved interview til artikler i hhv. ”OPS-Indstigt” og DI´s nyhedsbrev. 

Hvidovresagen og beregning af administrationsbidrag

Siden 2015 har Økonomiforvaltningen i Hvidovre kommune årligt anbefalet besparelser på de selvejende daginstitutioners administrationsbidrag i deres budgetforslag for det følgende år, som gradvist er blevet lavere og nu er nede på 1,5%. Men i 2022 forslog forvaltningen at kommunalisere kommunens 9 selvejende daginstitutioner, som led i en påståede besparelse. En kommunal overtagelse ville ødelægge den særlige kultur og de traditioner og værdier, der var opbygget igennem årtiers tæt samarbejde mellem forældre og medarbejdere. SPIFO og SPIA støttede op om de selvejende daginstitutioner og kontaktede lokale og centrale politikere om sagen. Annette Foltmann havde et debatindlæg i Altinget om myten med, at de selvejende daginstitutioner er dyre end de kommunale daginstitutioner, samt et opråb til politikerne om, at der manglede klare lovregler for beregning af administrationsbidraget. Det lykkedes at redde de 9 selvejende daginstitutioner i Hvidovre kommune i denne omgang. 

Møde med KK´s børne- og ungdomsborgmester

På SPIFO`s anmodning deltog Annette Foltmann og Morten Kyst i efteråret 2022 i et møde med Københavns Kommunes børne- og ungeborgmester Jacob Næsager på Københavns Rådhus, hvor vi havde anledning til at påpege en række knaster i Kommunens samarbejde med de selvejende institutioner.

Regulering af bygningstilskud i Gribskov kommune 

I løbet af 2022 deltog SPIFO i en række fællesmøder for de private daginstitutioner i Gribskov Kommune, hvor omdrejningspunktet var institutionernes opfattelse af, at Kommunen igennem flere år har beregnet bygningstilskuddet for lavt. Lovgivningen giver mulighed for at beregne tilskuddet på to måder, og SPIFO`s påstand var, at kommunen havde brugt den forkerte. Derfor foranledigede SPIFO, at Børne- og undervisningsministeren og Konkurrencestyrelsen kom med nogle vejledende udtalelser, der underbyggede vores påstand. Efter at Gribskov havde behandlet sagen, gav de os medhold, og de 7 private institutioner skulle tilsammen efterbetales i alt kr. 467.000 pr. år. Der udestår en afklaring af, hvor mange år tilbage tilskuddet skal reguleres.

SPIFO-konference på Christiansborg

Den 12/6-23 afholdt SPIFO en velbesøgt konference i Landstingssalen på Christiansborg. Konferencens titel var: ”Fremtiden for de Private og Selvejende daginstitutioner” og indholdet satte fokus på de aktuelle udfordringer og udviklingsmuligheder for de ikke-kommunale dagtilbud, både de selvejende med driftsaftaler med Kommuner og de private daginstitutioner med eller uden mulighed for profit. Der var på konferencen aktiv deltagelse fra Folketingspolitikere, en professor fra RUC, en branchedirektør fra DI, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL), SPIFO og et par mediefolk.

Du er altid velkommen til at kontakte os

Vi tager gerne en uforpligtende snak, så tøv ikke med at kontakte os enten direkte eller på vores hovednummer 22 20 90 30

Direktør, cand.jur.

+45 22 20 90 35

Administrationschef

+45 22 20 90 40

SPIA's ydelser

Administration

Løn, regnskab, revision

Administration og rådgivning

Personalejura og HR

Indflydelse

Politisk arbejde

Administration og rådgivning

Bestyrelses support

Kontrakter, aftaler, rådgivning, forhandling

Juridisk bistand

Bliv klogere

Kurser

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på nyt fra SPIA og SPIFO

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top