Valg og vilkår for AMR

Ved 10 eller flere ansatte skal der vælges arbejdsmiljørepræsentant(er). Det er ikke blot en ret for de ansatte, men et lovkrav. Det betyder, at arbejdsgiveren/lederen skal gøre sit yderste for at sikre, at der vælges en AMR.

AMR vælges for 2 år ad gangen. Der er mulighed for genvalg. AMR kan ikke afsættes eller nedlægge sit hverv i perioden. Såfremt dette alligevel sker, skal der være enighed mellem arbejdsgiver og ansatte om at vælge en ny. Der skal dog vælges en ny AMR, hvis vedkommende forlader arbejdspladsen eller bliver leder/souschef.

AMR er valgt af kollegaerne til at varetage arbejdsmiljøet for hele personalet, hvilket i praksis vil betyde, at AMR skal inddrages i næsten alt. Ændringer i ansvarsområder, arbejdstider, personalesammensætninger, normeringer, ombygninger og meget andet har indflydelse på den enkelte medarbejders trivsel på arbejdspladsen. AMR vælges af og repræsenterer alle de ansatte i institutionen (d.v.s. pædagoger, medhjælpere, rengørings-, køkken-, gårdmandspersonale mm.).

Ledelsen/bestyrelsen kan gøre indsigelse mod valget, hvis formalia ikke er overholdt, dvs. hvis f.eks. ikke alle medarbejdere har fået indkaldelsen til mødet, hvor valget fandt sted.
Valg af AMR skal meddeles til kommunen. Såfremt AMR er medlem af en faglig organisation (f.eks. BUPL eller FOA) skal fagforeningen også informeres om valget.

AMR har de samme rettigheder, som en tillidsrepræsentant. Det betyder bl.a. at AMR skal have den fornødne tid til arbejdet, at AMR skal have mulighed for at erhverve sig den nødvendige viden og/eller uddannelse og at AMR skal have lejlighed til at deltage i planlægningen i spørgsmål, der angår arbejdsmiljøet.

AMR skal som nyvalgt have en obligatorisk uddannelse på 3 dage, med 2 dages opfølgende uddannelse det 2. år. Derudover har AMR ret til 1½ dags årlig efteruddannelse (i Københavns Kommune 2 dage). Det er kommunen, der står for den obligatoriske uddannelse.

Derudover er AMR omfattet af de samme regler om beskyttelse i ansættelsen som tillidsrepræsentanten, hvilket vil sige, at AMR har et forlænget opsigelsesvarsel og kun kan opsiges, hvis der foreligger ”tvingende årsager”.

Medarbejderne: Hverken bestyrelse, leder eller AMR kan reagere på problemer, som de er uvidende om. I den daglige praksis har alle på institutionen derfor et fælles ansvar for at gøre opmærksom på eventuelle problemer og ligeledes være en del af løsningerne.

Scroll to Top