Portræt af en daginstitution: ”LykkeLy”

I et parcelhuskvarter ikke langt fra Allerød centrum (også kaldet Lillerød) i Nordsjælland ligger Lykkely. En privat aldersintegreret daginstitution med plads til op til 52 børn.


Lykkely blev etableret i 2016 af en gruppe forældre og pædagoger, der gik sammen om en fælles passion for det gode børneliv i Allerød. Her tegner den forholdsvist nyansatte leder, Line Aarup Brodersen, via svar på Spi-NYT`s spørgsmål, et portræt af Lykkely.

Hvad var baggrunden for etableringen af Lykkely i 2016?

En gruppe forældre og pædagoger i Allerød kommune gik sammen om en fælles passion for at skabe det gode børneliv i Allerød. De ønskede at skabe bedre vilkår for både børn og personale, og derfor blev LykkeLy en virkelighed efter flere års kamp. De første forældre og børn er for længst gået ud af LykkeLy, men visionen om at skabe Danmarks bedste daginstitution lever videre. LykkeLy åbnede dørene d. 1 september 2016, og hvert år i begyndelsen af september fejrer vi LykkeLys fødselsdag med en stor sommerfest.

Hvordan går det med forældrenes engagement og medleven her 7 år efter etableringen?

Da LykkeLy startede, var det på initiativ af en aktiv forældregruppe, der kæmpede for at skabe et alternativ til de offentlige dagtilbud. Der er fortsat et stort forældreengagement i forhold til at passe og pleje Lykkely og sætte en retning for udviklingen af Lykkelys fremtid, selvom fokus har ændret sig fra nyopstart til daglig drift. Når vi byder nye forældre velkommen, bruger vi en del energi på at kommunikere vigtigheden af deres opbakning og involvering i vores aktiviteter og institution i det hele taget, da det er et altafgørende fundament for den måde, vi arbejder på. Vi planlægger 10 årlige bestyrelsesmøder, og derudover er der også andre udvalgsmøder og forældreaktiviteter, så forældrene er bestemt meget involverede i vores dagligdag.

Hvorfor søgte du stillingen som leder i Lykkely?

Jeg var med fra LykkeLys opstart som forældre, da mit yngste barn startede på familiestuen SKYEN tilbage i 2016. På den måde havde jeg kendskab og en relation til LykkeLy og noget af personalet, da jeg søgte stillingen og senere blev ansat. Min drivkraft var og er at være en nærværende, personlig og anerkendende leder. Jeg har ledelseserfaring fra en større institution, hvor jeg ikke var så tæt på medarbejderne, børnene og forældrene, som jeg er i dag i LykkeLy. Den tætte kontakt er noget, jeg sætter meget stor pris på i dagligdagen.

Hvordan vil du beskrive Lykkelys lokaliteter?

LykkeLy lejer sig ind i en forhenværende kommunal institution, hvor vi har 3 stuer med op til 17 børn pr. stue, og er placeret tæt på skov og centrum. Vi har børn fra hele Allerød Kommune (fra alle byens 5 skoledistrikter). LykkeLy er placeret tæt på en lokal folkeskole, hvor der er boldbane og en svømmehal, som LykkeLys ældste børn benytter de sidste måneder, de går i LykkeLy, før de starter i skole. I september 2023 var vi ekstra tilfredse med vores beliggenhed, for der kom H.M. Dronning Margrethe på besøg i Allerød Kommune og kørte lige forbi LykkeLy, hvor hun kunne vinke til vores mindste børn, som sad på en rød løber og vinkede tilbage.

Billedetekst her

Hvordan er institutionens struktur?

LykkeLy er en institution med Familiestuer. Det betyder, at hver stue har børn i hele aldersintervallet 0-6 år, som i dagligdagen fungerer som en søskendeflok. Det giver børnene en stor fordel i deres legerelationer og udvikling. Vi sikrer os, at hver aldersgruppe desuden har jævnaldrende kammerater, som de kan lege med og spejle sig i, både på barnets egne stue og på de andre stuer. I LykkeLy ønsker vi, at barnets familie føler sig velkommen og inkluderet i en sådan grad, at LykkeLy nærmest føles som familie. Selvom Lykkely er opdelt i 3 stuer, er vi ét LykkeLy. Døren til stuen er for det meste åben, og børnene leger på kryds og tværs. Børnene oplever, at de kan bruge alle de voksne i hele LykkeLy – det er vi især meget stolte af.

Hvad er I kendt for – og har I en særlig pædagogisk profil?

Hele LykkeLy er gennemsyret af fællesskabsfølelsen, og vi er meget stolte af vores familiestuer, fordi vi oplever, at det giver børnene utrolig meget på det relationelle plan. Vores pædagogik baserer sig på at tage udgangspunkt i det enkelte barns naturlige udviklingstrin. Fællesskabet er nøgleordet i LykkeLy, ikke kun for forældrene, men for alle i hele huset. Vi er én stor familie, vi hilser og smiler og har oprigtig interesse i hinanden. Vi er også meget glade for vores sammensætning af personalet, hvor der er medhjælpere og pædagoger på alle stuer. Vi ønsker, at LykkeLy er et sted, hvor både børn, forældre og personale trives, har omsorg for hinanden og oplevelsen af at have en ekstra familie, som bruger tid på hinanden.


Hvilke udfordringer er I mest optaget af lige nu?

Det seneste halve år har været præget af fokus på minimumsnormering, størrelsen af kommunale tilskud og genforhandling af lejekontrakt af vores bygning. Derudover har vi genbesøgt LykkeLys værdier og behov for at synliggøre LykkeLys berettigelse og eksistens.

Hvad lægger I mest vægt på ved at være en privat institution?

Dertil kommer, at mange kommuner ikke tilbyder adgang til samme ressourcer til de frie tilbud, som de offentlige er en del af. Alt fra adgang til PPR og støttepædagoger til børn med særlige behov til sprogstøtte, puljer til forbedring af dagtilbud og svømmehals-entréer går i kommunerne uden om de børn, hvis forældre har valgt et frit dagtilbud.

Hvad lægger I mest vægt på ved at være en privat institution?

Fortællingen om, hvordan LykkeLy er opstået, og hvad LykkeLy er og kan, er vigtig for os. Det er også vigtigt, at forældrene ved, hvad de siger ja til, når deres barn starter i LykkeLy, for uden forældreinddragelse og forældreengagement tror jeg ikke, at LykkeLy kan eksistere. Som leder er jeg særlig optaget af at skabe ordentlige arbejdsforhold og vilkår for mine medarbejdere. Medarbejderne i LykkeLy er alle ildsjæle – for dem er det ikke bare et arbejde.

Hvordan ser du Lykkelys fremtid, om f.eks. 10 år?

Lykkely eksisterer selvfølgelig stadig om ti år. Der er kommet nye forældre og børn til. Vi værner om LykkeLys kultur og genfortæller igen og igen, hvad LykkeLy er opstået af. Line Brodersen har stillet Christian og Caroline, der begge er forældre og en del af bestyrelsen i LykkeLy, følgende spørgsmål:

Hvad var jeres overvejelser, før I blev forældre i LykkeLy?

Christian, far til Jakob på 2 år: ”Allerød Kommunes dagtilbud består primært af store klyngeinstitutioner, som vi oplever som kæmpe børnefabrikker. LykkeLys størrelse på ca. 50 børn i alt tiltalte os rigtig meget. Dernæst var vi lune på LykkeLys familiestue-koncept, da vi er sikre på, at det giver noget godt til vores drengs udvikling. Endelig så ønskede vi at være en del af et privat tilbud grundet de offentlige tilbuds konstante nedskæringer”.

Caroline, mor til Kamille på 3 år og Kornelia på 5 år: ”Mine tanker, før vi kom i LykkeLy, er, at jeg håbede og ønskede, at der fandtes noget bedre, end det, det offentlige kunne tilbyde. Jeg var så frustreret og ked af det. Jeg havde ondt af personalet i min datters institution. Jeg drømte om en institution, hvor børn var trygge, og hvor de voksne var glade for at gå på arbejde.”

Kan I sætte nogle ord på jeres oplevelse af LykkeLy?

Christian, far til Jakob på 2 år: ”Fra dag 1 har vores oplevelse af LykkeLy været fantastisk. Hele institutionen emmer af et stort fællesskab på tværs af forældre, ansatte og børn. Kort sagt en ekstra familie. De ansatte virker altid glade og med overskud til både børn og forældre. Det er superfedt, at ens barn er kendt af ALLE ansatte, så ens barn føler tryghed ved hver og en af de voksne i hverdagen. Familiestuerne er skønne, og børnene drager meget omsorg for hinanden på tværs af alderstrin. Det, at man også må hjælpe med opgaver og lign. til fordel for institutionen, da den jo er privat, er tilfredsstillende. Man ved, at indsatsen gør en forskel i hverdagen, hvilket de ansatte aldrig glemmer at give udtryk for. LykkeLy burde klones, så flere kunne få den samme oplevelse som os”. 

Caroline, mor til Kamille på 3 år og Kornelia på 5 år: ”Min oplevelse med LykkeLy er A dream come true! I LykkeLy arbejder der ikke bare medarbejdere. Der arbejder ildsjæle. Og det kan mærkes. Man bliver taget imod med en kæmpe varme, og mine børn blev hurtigt en del af en stor familie. Det er et sted, hvor man tænker sig om en ekstra gang, før man siger nej. Hvor børnene oplever, at ting kan lade sig gøre. At de har en indflydelse og at de er vigtige. Det har givet mine piger det selvværd og den selvtillid, som de fortjener. Fordi man sætter barren så højt, og ikke nøjes. Og så er jeg kæmpefan af familiestuekonceptet! Når man først har oplevet det, så giver intet andet mening. Der giver omsorgsfulde, hjælpsomme og stolte børn. Og det giver en tryghed, at man ikke skal skifte til nye rammer og nye voksne når man bliver 3 år. Jeg nyder, at der er helt ro på mine børns institutionsliv, fordi jeg altid er tryg ved at aflevere dem og jeg ved, at de har det godt. Har man prøvet en almindelig offentlig institution, og mærket hvor pressede de er, så er LykkeLy en lille oase. Et helle, og et stort NEJ TAK til at messe med børns barndom. Men et stort JA TAK til børnesyn, tryghed, omsorg, kærlighed, kontakt, menneskelighed og værdighed!”

Læs også

Københavns Kommune begår en alvorlig fejltagelse, hvis de lukker pædagogiske fyrtårne

Københavns Kommune skal rette op på den sjuskede og fejlfyldte beslutning om at lukke en række børnehaver og vuggestuer, skriver Annette Louise Foltmann, direktør i SPIA, i debatindlæg på Altinget:BØRN. Debatindlægget er publiceret på altinget.dk: https://www.altinget.dk/boern/artikel/direktoer-i-konsulenthus-det-er-sjusket-og-forkert-naar-politikerne-vil-lukke-gode-boernehaver Men vi bringer det også fuldtekstet her: Forældre i SPIA’s selvejende børnehaver i København, som for nylig fik den hårde besked, at...

Portræt af en daginstitution – ”Aurora” – Rudolf Steiner Børnehave og Vuggestue

Efter 6 års forberedelse åbnede Denice Valentin i efteråret 2017 en lille privat Steiner institution i Gladsaxe kommune, hvor Aurora i flere år var den eneste privatinstitution. Denice Valentin er også forperson i SPIFO, og gennem svar på vore spørgsmål tegner hun et portræt af Aurora. Hvorfor ville du gerne etablere en privat daginstitution? Jeg...

Er du vores nye kollega? SPIA søger kompetent og analytisk regnskabskonsulent

Vi søger en faglig kompetent, serviceminded og engageret konsulent til vores regnskabsteam – til en spændende stilling i vores ”Grønne Administrationsselskab – SPIA” Ansvar og primære opgaver Arbejdsopgaverne i stillingen er at du får ansvaret for bogholderi-, administrative- og økonomiske opgaver for nogle faste institutioner, hvor du er i tæt samarbejde med institutionslederen om styringen...

Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud

På EVA`s hjemmeside er der god hjælp og inspiration til arbejdet med sprogvurdering og sprogstimulering. Temasiderne er opdateret med nyt materiale. Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud kan styrkes ved et tæt samarbejde mellem dagtilbud og forvaltning. EVA`s materiale inspirerer til forskellige former for systematisk samarbejde, der bedst muligt understøtter børnenes sproglige udvikling. Udover inspirationsmaterialet er...

Direktør, cand.jur

Annette Foltmann

SPIA er et hyggeligt lille administrationsselskab, som lægger vægt på et godt kendskab til vores institutioner.

Vores mål er ikke at blive de største - men at blive de bedste til at yde den mest relevante rådgivning og administration til jer.

SPIA blev grundlagt i 2012 af Annette Foltmann i samarbejde med erfarne kolleger fra Landsforeningen Frie Børnehaver og Menighedernes Daginstitutioner.

SPIA har et velfungerende team af konsulenter, der lægger vægt på høj faglighed, engagement og samarbejde, hvad enten det drejer sig om regnskaber, lønadministration, personalesager, juridisk eller politisk interessevaretagelse.

SPIA er i dag landsdækkende. Vi har institutioner på i Storkøbenhavn, Sjælland, Jylland og på Bornholm.

SPIAs hovedkontor liggende ved Vanløse station i København, men vi har også et kontor i Herning og et i Nordby på Fanø.

SPIA's ydelser

Administration

Løn, regnskab, revision

Administration og rådgivning

Personalejura og HR

Indflydelse

Politisk arbejde

Administration og rådgivning

Bestyrelses support

Kontrakter, aftaler, rådgivning, forhandling

Juridisk bistand

Bliv klogere

Kurser

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på nyt fra Spia og Spifo kurser mv.

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top