18. april 2024

Hyltebjerggaard, Linde Allé 33, 2720 Vanløse

To timer om Pædagogens relationskompetence v. Tina Brandt

Spia og Spifo inviterer til denne spændende foredragsaften med Tina Brandt. Arrangementet indledes kl. 17.00 med forplejning og networking, og foredraget og debat foregår fra kl. 18-20.

Tina Brandt siger om foredraget:

Med afsæt i Louise Klinges forskning og vores fælles bog Pædagogens relationskompetence – Kendetegn og betingelser, vil jeg formidle viden og inspiration om relationskompetent praksis.

Det vil handle om forskningsbaseret viden om relationers betydning for trivsel og udvikling, kendetegn ved relationskompetent praksis og forudsætninger for at fagprofessionelle kan agere professionelt relationskompetent i hverdagen.

Oplægget vil vekselvirke mellem øvelser, refleksioner og oplæg fra mig, og kredse om hvordan vi som pædagogisk personale kan træffe valg i vores dagligdag, som giver udviklingsstøttende relationer på alle niveauer, gode betingelser på stuen, i institutionen, i forholdet til kolleger og til forældre. Jeg vil med stor ydmyghed for den komplekse hverdag de fagprofessionelle står i, give eksempler hentet fra dagligdagen i min egen og andres praksis. Og forhåbentlig får vi både smilet, og måske endda grinet lidt, når vi genkender os selv. Det er så vigtigt at være gode ved os selv, også når proppen ryger af engang imellem.

Som Louise siger: ”Ingen handler relationskompetent altid – men alle gør det engang imellem.” Det skal vi have talt op.

Mange af pointerne vil ikke være nye for dygtige pædagoger, medhjælpere og PAU’er, men medvirke til, at man bliver mere bevidst kompetent. Og får et fælles og konkret sprog for den praksis, der bidrager til børn og voksnes trivsel og udvikling.

TINA BRANDT: Jeg er pædagog, familierådgiver, forfatter og tidligere daginstitutionsleder. Jeg arbejder tæt sammen med Louise Klinge, hvor jeg formidler viden om professionel relationskompetence primært til pædagogisk personale og forældre. Jeg er desuden fast medlem af panelet på Hjælp jeg er forælder på Radio4

Jeg er SÅ meget fan af dig Tina og din måde at formidle på. Din humor, dine sjove eksempler, dig som person og din kloge kobling til de mennesker du står overfor.

Helle Bjerre Hansen, Vejleder – tværfaglig énhed Aarhus

Tina formåede at gøre det faglige forståeligt og tilgængeligt bl.a. med humor, praksisfortællinger og små øvelser. Samtidig med at hun udstrålede engagement og glæde til faget, som smittede enormt meget af på mig. 

Emilie H. Veile – Studerende

PRIS: 

385 kr. for deltagere fra institutioner tilknyttet SPIA eller Spifo. For andre er prisen 450 kr. Prisen inkluderer sandwich kaffe/the og sodavand.

TILMELDING:

Foretages pr. mail til morten@spifo.dk – senest en uge før arrangementet.

Læs også

Eventyrhuset i Billund er presset af lave tilskud til vuggestue-børn

I Billund kommune ligger Eventyrhuset, hvor der er fokus på motorik og udeliv. Her er barnet i centrum, og forældresamarbejdet vægtes højt. Men en potentiel lukning truer, da den daglige leder, Beinta Winthereig, står over for en stor økonomisk udfordring:”Om et halvt år skal jeg opfylde kravene til minimumsnormeringer. Jeg har 12 vuggestuebørn, men da...

15 af 33 lukningstruede institutioner lukkes i København

Den oprindelige indstilling fra kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning om lukning af 33 institutioner er ændret til 15. Kommunen har modtaget over 1000 høringssvar fra forældre, ledelser og bestyrelser, og de har medfødt en række ændringer i det oprindelige forslag, som har ført til færre lukninger. Høringsprocessen har virket efter hensigten i forvaltningsloven.  Af: Annette Foltmann,...

::Saksede citater – juni `24::

Vi har i løbet af det sidste par måneder fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante Citater Indlæg og protester imod institutionslukninger i København: ”Røde Ko har haft alenlange ventelister i årevis. Børnene har en høj trivsel. De fleste pædagoger har været der i årtier, og personalet har planer om at blive der...

:: Link-service – juni ´24 ::

Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste måneders mest interessante undersøgelser, artikler og udgivelser Pædagoger i dagtilbud: Vi vil have ledelse tæt på Pædagoger sætter pris på nærvær, mod og høj faglighed hos deres leder, og så efterlyser de mere tid til den pædagogfaglige ledelse. Læs mere om KLs og...

Direktør, cand.jur

Annette Foltmann

I de første del af mit arbejdsliv var jeg pædagogmedhjælper og der blev mit engagement i børns vilkår tændt. Senere blev jeg - som mor og jurist - involveret i det børnepolitiske arbejde i KFO og FOLA med at forbedre børns institutionsvilkår igennem lovgivning.

I SPIA og SPIFO deltager vi aktivt i den politiske debat om vores institutionsområde.

Det lykkedes os faktisk at få banet vejen til dagtilbudsloven i 2007 igennem vores kampagne "De ti bud om børns rettigheder i daginstitution" Dengang erfarede jeg, at vi kunne skabe forandringer i samfundet. Selvom minimumsnormeringer var et af de ti bud i kampagnen, blev de først en politisk realitet flere år efter, da forholdene i daginstitutioner var blevet yderligere forringet.

Vi holder fanen højt for en mangfoldig institutionskultur - og har fokus på lige vilkår og rettigheder for de selvejende og privat, såvel som for de offentlige.

Du kan løbende følge med i vores politiske virke og læse bl.a. vores høringssvar, breve og vores refleksioner om forskellige emner.

SPIA's ydelser

Administration

Løn, regnskab, revision

Administration og rådgivning

Personalejura og HR

Indflydelse

Politisk arbejde

Administration og rådgivning

Bestyrelses support

Kontrakter, aftaler, rådgivning, forhandling

Juridisk bistand

Bliv klogere

Kurser

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på nyt fra SPIA og SPIFO

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top