12. marts 2024

Hyltebjerggaard, Linde 33, 2720 Vanløse - 12/3-24, kl. 17 - 20

Workshop om compassion-baseret pædagogik og ledelse

Styrk trivslen for børn og medarbejdere og undgå stress og udbrændthed med compassion-baseret pædagogik og ledelse. Få viden om nye forskningsbaserede værktøjer og metoder til at fremme livsglæde, medfølelse og robusthed hos børn og personale - og forebyg stress og omsorgstræthed blandt medarbejdere og leder.

Børn og unge mistrives i højere grad og børn i udsatte positioner fylder mere og mere i det pædagogiske arbejde. Compassion-baseret pædagogik er en måde at tackle de udfordringer på, som kan føre til større livsglæde og mere positive og harmoniske relationer i børns fællesskaber. Samtidig viser forskning fra bl.a. Stanford Universitet og VIA University College, hvorledes træning i compassion kan føre til større medarbejdertilfredshed, fastholdelse og engagement, og reducere stress og udbrændthed på pædagogiske arbejdspladser.

Compassion er en måde at reagere på i følelsesmæssige situationer. Det er at blive opmærksom på sin egen og andres udfordringer eller smerte – og mærke et ønske eller en motivation om at hjælpe den anden.

På denne workshop, får deltagerne viden om nye forskningsbaserede værktøjer og metoder til at hjælpe børn med:

  • At finde ro og nærvær sammen i hverdagen
  • At berolige nervesystemet, når det er anspændt eller uroligt  
  • At håndtere store følelser
  • At styrke livsglæde, robusthed og medfølelse i børns fællesskaber

Vi vil også dele konkrete erfaringer fra 6 private daginstitutioner for børn 0-6 år, som siden 2021 har arbejdet med compassion som pædagogisk metode og til styrket forældresamarbejde omkring børns trivsel. Her oplever personale og forældre bl.a. at børnene er blevet bedre til at give og tage imod hjælp, der er blevet mere ro og plads til fordybelse, og de voksne har fået flere redskaber til at løse konflikter blandt børn.

Arbejdet med compassion har betydet, at jeg er blevet en bedre pædagog, en bedre kollega, en bedre far og en bedre ægtemand

Martin Slavensky, medhjælper

Endelig har vi fået nogle konkrete værktøjer til at hjælpe børn i udsatte positioner

Annette Grunnet, Pædagogisk leder

Workshoppen består af en blanding teoretiske oplæg, øvelser, refleksioner, gruppediskussioner samt planlægning af afprøvning i praksi

Undervisere

Mikkel B. Kristiansen, M.A. i Psykologi og Pædagogik, er direktør og stifter af Kind Heart Project, der har som formål at fremme børns livsglæde og medfølelse gennem forskningsbaserede metoder og værktøjer til forældre, ledere og pædagogisk personale i dagtilbud og skole. Mikkel har 15+ års erfaring med forskningsbaserede pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet, bl.a. fra sit arbejde i Danmarks Evalueringsinstitut og fra Emory Universitet (US), hvor han var med til at udvikle Social, Emotionel and Ethical (SEE) Learning – et internationalt forskningsbaseret program med fokus på compassion.

Lilian Bjelke er udviklingschef i TitiBo-gruppen og har 30+ års erfaring med høj kvalitets pædagogisk praksis og udvikling i dagtilbud for børn og har arbejdet både som pædagog, pædagogisk leder, forskningsmedarbejder, pædagogisk konsulent og udviklingschef. De sidste 20 år har hun stået i spidsen for den pædagogiske udvikling i TitiBo-gruppen, der er et arbejdsfællesskab af 5 sjællandske daginstitutioner for børn i alderen 0-6 år. Lilian er desuden certificeret life-coach.

Målgruppe:

Ansatte og bestyrelsesmedlemmer.

Pris:

450 kr. for deltagere fra institutioner tilknyttet SPIFO og SPIA ; 595 kr. for andre – Inkl. Sandwich, sodavand, kaffe, te og kage.

Bindende tilmelding:

Pr. mail til Morten Kyst, morten@spifo.dk senest den 4. marts 2024

Yderligere oplysninger:

Kontakt Morten Kyst, tlf. 20417164 eller mail morten@spifo.dk

Læs også

Københavns Kommune begår en alvorlig fejltagelse, hvis de lukker pædagogiske fyrtårne

Københavns Kommune skal rette op på den sjuskede og fejlfyldte beslutning om at lukke en række børnehaver og vuggestuer, skriver Annette Louise Foltmann, direktør i SPIA, i debatindlæg på Altinget:BØRN. Debatindlægget er publiceret på altinget.dk: https://www.altinget.dk/boern/artikel/direktoer-i-konsulenthus-det-er-sjusket-og-forkert-naar-politikerne-vil-lukke-gode-boernehaver Men vi bringer det også fuldtekstet her: Forældre i SPIA’s selvejende børnehaver i København, som for nylig fik den hårde besked, at...

Portræt af en daginstitution – ”Aurora” – Rudolf Steiner Børnehave og Vuggestue

Efter 6 års forberedelse åbnede Denice Valentin i efteråret 2017 en lille privat Steiner institution i Gladsaxe kommune, hvor Aurora i flere år var den eneste privatinstitution. Denice Valentin er også forperson i SPIFO, og gennem svar på vore spørgsmål tegner hun et portræt af Aurora. Hvorfor ville du gerne etablere en privat daginstitution? Jeg...

Er du vores nye kollega? SPIA søger kompetent og analytisk regnskabskonsulent

Vi søger en faglig kompetent, serviceminded og engageret konsulent til vores regnskabsteam – til en spændende stilling i vores ”Grønne Administrationsselskab – SPIA” Ansvar og primære opgaver Arbejdsopgaverne i stillingen er at du får ansvaret for bogholderi-, administrative- og økonomiske opgaver for nogle faste institutioner, hvor du er i tæt samarbejde med institutionslederen om styringen...

Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud

På EVA`s hjemmeside er der god hjælp og inspiration til arbejdet med sprogvurdering og sprogstimulering. Temasiderne er opdateret med nyt materiale. Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud kan styrkes ved et tæt samarbejde mellem dagtilbud og forvaltning. EVA`s materiale inspirerer til forskellige former for systematisk samarbejde, der bedst muligt understøtter børnenes sproglige udvikling. Udover inspirationsmaterialet er...

Direktør, cand.jur

Annette Foltmann

I de første del af mit arbejdsliv var jeg pædagogmedhjælper og der blev mit engagement i børns vilkår tændt. Senere blev jeg - som mor og jurist - involveret i det børnepolitiske arbejde i KFO og FOLA med at forbedre børns institutionsvilkår igennem lovgivning.

I SPIA og SPIFO deltager vi aktivt i den politiske debat om vores institutionsområde.

Det lykkedes os faktisk at få banet vejen til dagtilbudsloven i 2007 igennem vores kampagne "De ti bud om børns rettigheder i daginstitution" Dengang erfarede jeg, at vi kunne skabe forandringer i samfundet. Selvom minimumsnormeringer var et af de ti bud i kampagnen, blev de først en politisk realitet flere år efter, da forholdene i daginstitutioner var blevet yderligere forringet.

Vi holder fanen højt for en mangfoldig institutionskultur - og har fokus på lige vilkår og rettigheder for de selvejende og privat, såvel som for de offentlige.

Du kan løbende følge med i vores politiske virke og læse bl.a. vores høringssvar, breve og vores refleksioner om forskellige emner.

SPIA's ydelser

Administration

Løn, regnskab, revision

Administration og rådgivning

Personalejura og HR

Indflydelse

Politisk arbejde

Administration og rådgivning

Bestyrelses support

Kontrakter, aftaler, rådgivning, forhandling

Juridisk bistand

Bliv klogere

Kurser

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på nyt fra SPIA og SPIFO

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top