Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt af hensyn til både børn, voksne og personale. Et dårligt fysisk arbejdsmiljø og et belastet indeklima kan gøre mennesker syge. Og et dårligt psykisk arbejdsmiljø for medarbejderne vil hurtigt smitte af på brugerne. Også lederens eget psykiske arbejdsmiljø har stor betydning for hele institutionen, da en stresset leder vil påvirke medarbejderne og dermed også de børn eller voksne, der bruger institutionen.

Det er derfor vigtigt at arbejde med alle dele af arbejdsmiljøet i dagligdagen. Arbejdsmiljø er ikke noget, I kun skal arbejde med hvert 3. år i forbindelse med APV eller når problemerne er opstået. Arbejdet med arbejdsmiljøet skal være en integreret del af jeres hverdag og jeres pædagogik.

Selvom arbejdsmiljøet i høj grad påvirkes af udefrakommende faktorer som nedskæringer, strukturændringer, dårlige normeringer og meget andet, er det muligt at gøre noget for arbejdsmiljøet i den enkelte institution.

Vi har her nedenfor samlet nogle links til love og regler, gode råd og værktøjer. I kan desuden finde en kort gennemgang af de forskellige roller og ansvar. I er naturligvis velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for hjælp og vejledning.