Spifokonference: Fremtiden for de Private og Selvejende daginstitutioner

Spifo inviterer til konference i Fællessalen på Christiansborg, mandag d. 12 juni 2023, kl. 9.00 – 16.00, om de aktuelle udfordringer og udviklingsmuligheder for de ikke-kommunale dagtilbud, både de selvejende med driftsaftaler med kommunerne og de private daginstitutioner med eller uden mulighed for profit.

Vær med, når Spifo – i et politisk og kvalitativt perspektiv, og på Christiansborg – sætter fokus på fremtiden for de private og selvejende daginstitutioner i Danmark!

Med aktiv deltagelse af blandt andre: Folketingspolitikere, en professor fra RUC, en branchedirektør fra DI, BUPL, Kommunernes Landsforening (KL), Spifo og et par mediefolk, vil denne konference sætte fokus på en række aktuelle udviklingstendenser, udfordringer og problemfelter i forhold til fremtiden for de private og selvejende institutioner, og rammevilkårene og mulighederne for etablering og drift af ikke-kommunale daginstitutioner.

Antallet af selvejende daginstitutioner (med driftsaftaler med kommunerne) er igennem en længere årrække faldet drastisk, og i de senere år er der stort set ikke etableret nogle nye. Samtidig er der dog siden en ændring af dagtilbuds- loven i 2005 opstået mange hundrede private daginstitutioner med kommunal godkendelse. Andelen af ikke-kommu- nale daginstitutioner har dog i de seneste 15 år ret konstant udgjort ca. en femtedel af alle daginstitutionspladser.

Dette er et paradoks i forhold til, at flere nyere undersøgelser viser, at kvaliteten og tilfredsheden er højere i mindre end i store daginstitutioner – og netop de private og selvejende institutioner er typisk meget mindre enheder end nye, store, sammenlagte og samdrevne kommunale institutioner.

Samtidig er det i de ikke-kommunale daginstitutioner, vi finder en højere grad af nærhed, mangfoldighed, forskellig- hed og inddragelse af civilsamfundet. Hvordan bringes dette bedre i spil? Det kommer vi nærmere på ved konferencen.

I en tid, hvor dagtilbud centraliseres, sammenlægges og samdrives, kan private og selvejende institutioner bidrage til det modsatte – ikke drevet af ”New Public Management”, men af sund fornuft, pædagogiske ambitioner og lokalt engagement.

Det vil blot kræve en større velvillighed fra det offentlige, og at en række tidsler i rammevilkårene, der desværre medfører uklarheder og stor risiko for negativ forskelsbehandling, bliver luget ud. Alt dette vil bl.a. blive udfoldet på konferencen, der afsluttes med en paneldebat, hvor du kan deltage!

Målgruppe:

Folketingspolitikere, kommunale repræsentanter, organisationsfolk fra daginstitutionsområdet og ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer fra daginstitutioner.

Pris:

Kr. 350,-. (Inkl. morgenbrød, kaffe/the, frokost inkl. mineralvand og eftermiddagskaffe/the m. kage)

Tilmelding og yderligere oplysninger:

Tilmelding foretages pr. mail til morten@spifo.dk Tilmeldingsfristen er den 6/6-2023. Spørgsmål kan rettes til Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo, mail: morten@spifo.dk eller mob. 20417164.

Kontaktperson for tilmelding og spørgsmål er:
Morten Kyst, mail morten@spifo.dk

Program:

9.00 Ankomst, indtjekning og croissant m. kaffe/the (Mød i god tid p.g.a. sikkerhedstjek ved besøgsindgangen til Christiansborg!)

9.30 Spifo ruller bagtæppet ned:
Velkomst ved vært Nanna Høyrup, Folketingsmedlem for Alternativet Indledning med fokus på de private daginstitutioners aktuelle udfordringer, V/ Denice Valentin, forkvinde i Spifo og ejer/leder, Aurora Børnehus.
Signalement af samarbejdet imellem de selvejende daginstitutioner og kommunerne og beskrivelse af udviklingen for de ikke-kommunale daginstitutioner over de seneste 20 år. V/ Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo

10.05 Anbefalinger til forbedrede rammer for de private daginstitutioner med baggrund i bl.a. DIs seneste analyser på området. V/ Jakob Scharff, branchedirektør i DI (Dansk Industri).

10.50 PAUSE

11.05 Kvalitet og pædagogiske og fysiske rammer i offentlige, selvejende og private
børnehaver 
i Danmark. – Om udviklingen i offentlige og ikke-offentlige aktører. Og hvad man ved fra den internationale litteratur om frit-valgs konkurrence på daginstitutionsområdet. V/ Ole Helby Petersen, professor, ph.d., Center for Forskning i Offentligt-Privat Samspil, RUC.

11.50 Spørgsmål til formiddagens oplægsholdere og debat. 12.15 FROKOST

13.00 BUPLs erfaringer og fremtidsønsker i forhold til de private og selvejende daginstitutioner. V/ Birgitte Conradsen, Forretningsudvalgsmedlem i BUPL.

13.25 Styrkede muligheder for OffentligtPrivat Samarbejde. – Et oplæg med udgangspunkt i regerings- grundlaget og de aktuelle politiske vinde, i det politiske landskab. V/ Steen Houmark, redaktør af nichemediet OPS-Indsigt (om Offentligt-Privat Samspil).

14.05 EFTERMIDDAGSKAFFE / THE med kage

14.20 Selvejende og private daginstitutioner – en del af løsningen i kommunernes fokus på dagtilbudsområdet. V/ Peter Pannula Toft, Børn og Skolechef, KL.

14.45 Private og selvejende dagtilbud – hvordan kan området udvikles? V/ Gry Brøndum, journalist.

15.00 Paneldebat (med bl.a.: Nanna Høyrup (Alternativet) og andre MF`ere m.fl.). Ordstyrer/moderator: Journalist Gry Brøndum.

16.00 Tak for i dag. V/ vært Nanna Høyrup, Folketingsmedlem for Alternativet.

Læs også

Københavns Kommune begår en alvorlig fejltagelse, hvis de lukker pædagogiske fyrtårne

Københavns Kommune skal rette op på den sjuskede og fejlfyldte beslutning om at lukke en række børnehaver og vuggestuer, skriver Annette Louise Foltmann, direktør i SPIA, i debatindlæg på Altinget:BØRN. Debatindlægget er publiceret på altinget.dk: https://www.altinget.dk/boern/artikel/direktoer-i-konsulenthus-det-er-sjusket-og-forkert-naar-politikerne-vil-lukke-gode-boernehaver Men vi bringer det også fuldtekstet her: Forældre i SPIA’s selvejende børnehaver i København, som for nylig fik den hårde besked, at...

Portræt af en daginstitution – ”Aurora” – Rudolf Steiner Børnehave og Vuggestue

Efter 6 års forberedelse åbnede Denice Valentin i efteråret 2017 en lille privat Steiner institution i Gladsaxe kommune, hvor Aurora i flere år var den eneste privatinstitution. Denice Valentin er også forperson i SPIFO, og gennem svar på vore spørgsmål tegner hun et portræt af Aurora. Hvorfor ville du gerne etablere en privat daginstitution? Jeg...

Er du vores nye kollega? SPIA søger kompetent og analytisk regnskabskonsulent

Vi søger en faglig kompetent, serviceminded og engageret konsulent til vores regnskabsteam – til en spændende stilling i vores ”Grønne Administrationsselskab – SPIA” Ansvar og primære opgaver Arbejdsopgaverne i stillingen er at du får ansvaret for bogholderi-, administrative- og økonomiske opgaver for nogle faste institutioner, hvor du er i tæt samarbejde med institutionslederen om styringen...

Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud

På EVA`s hjemmeside er der god hjælp og inspiration til arbejdet med sprogvurdering og sprogstimulering. Temasiderne er opdateret med nyt materiale. Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud kan styrkes ved et tæt samarbejde mellem dagtilbud og forvaltning. EVA`s materiale inspirerer til forskellige former for systematisk samarbejde, der bedst muligt understøtter børnenes sproglige udvikling. Udover inspirationsmaterialet er...

Direktør, cand.jur

Annette Foltmann

SPIA er et hyggeligt lille administrationsselskab, som lægger vægt på et godt kendskab til vores institutioner.

Vores mål er ikke at blive de største - men at blive de bedste til at yde den mest relevante rådgivning og administration til jer.

SPIA blev grundlagt i 2012 af Annette Foltmann i samarbejde med erfarne kolleger fra Landsforeningen Frie Børnehaver og Menighedernes Daginstitutioner.

SPIA har et velfungerende team af konsulenter, der lægger vægt på høj faglighed, engagement og samarbejde, hvad enten det drejer sig om regnskaber, lønadministration, personalesager, juridisk eller politisk interessevaretagelse.

SPIA er i dag landsdækkende. Vi har institutioner på i Storkøbenhavn, Sjælland, Jylland og på Bornholm.

SPIAs hovedkontor liggende ved Vanløse station i København, men vi har også et kontor i Herning og et i Nordby på Fanø.

SPIA's ydelser

Administration

Løn, regnskab, revision

Administration og rådgivning

Personalejura og HR

Indflydelse

Politisk arbejde

Administration og rådgivning

Bestyrelses support

Kontrakter, aftaler, rådgivning, forhandling

Juridisk bistand

Bliv klogere

Kurser

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på nyt fra Spia og Spifo kurser mv.

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top