Høringssvar til Frederiksberg Kommunes budgetforslag om nedskæring af administrationsbidrag

I det fremlagte budgetforbedringsforslag nr. BU03 foreslår forvaltningen et besparelsesforslag ved at nedsætter det nuværende administrationstilskud til selvejende daginstitutioner fra de nuværende 1,8% til 1,5%.

Forslaget er for det første ikke lovligt, idet kommunen ikke ensidigt kan beslutte at nedsætte administrationsbidraget uden at der foreligger en aftale mellem parterne jfr. Vejledningen til dagtilbudsloven. (Vej nr. 9109 af 27/02/2015 pkt. 393 side 108) Og for det andet er der tale om en fuldstændig urimelig og urealistisk nedsættelse af et i forvejen alt for ringe administrationstilskud.

2,1% i administrationstilskud

Udgangspunktet er, at de selvejende daginstitutioner iht. dagtilbudsloven har ret til at modtage et administrationstilskud og i lovgivningen er tilbagefaldsreglen, at de selvejende institutioner skal have et administrationstilskud svarende til 2,1% procent af driftstilskuddet. Reglen er sat efter et skøn over, hvad ministeriet fandt rimeligt dengang og bør være et mindstemål for, hvad en kommune kan give til administration.

For det beløb forestår institutionen selv al administration, som regnskab, bogføring, budgetopfølgning, autoriseret revision af årsregnskab, lønudbetalinger iht. overenskomster og lokale aftaler, ansættelser og afskedigelsessager, ledelses- og bestyrelsesrådgivning med mere. Samtidigt er der kommet flere administrationsopgaver de senere år, som gør arbejdet med administrationen mere kompleks og tidskrævende.

Det er svært at sætte præcise tal på, hvor meget denne administration vil koste, hvis kommunen selv står for alle opgaverne, men kommuner tager mellem 5-10% procent i administrationsgebyr, når de skal varetage administration af opgaver og projekter. Der kan derfor ikke være tale om en ekstraudgift for kommunen, når de selvejende daginstitutioner selv varetager hele administrationsdelen –  tværtimod. Hvis kommunen vælger at forringe de selvejende daginstitutioners økonomi, kan det true den enkelte institutions eksistens, og hvis institutionen vælger at lade sig kommunalisere, så bliver den administrative udgift for kommunen betydelig højere end de 2,1% som loven foreskriver som en minimumssats.

Til sammenligning med det lovhjemlede 2,1% administrationsbidrag kan nævnes, at KL i forbindelse med forhandlingerne om minimumsnormeringer udtalte, at det ville koste kommunerne omkring 20% af omkostningen at administrerer sådan en ordning(!)

Når vi taler 2,1% som minimumssats for et administrationsbidrag –  så bevidner kommunens udgangspunkt på 5-10% og KLs på 20% om en voldsom tung administrationsudgift i det kommunale regi. Kommunen kunne skabe en ekstraordinær stor besparelser ved at flytte den interne administration på institutionsområdet ud til os eksterne administrationsudbydere. Det var værd at overveje for kommunalbestyrelsen – nu da besparelser skal findes.

Hjælpeorganisationer med lav administrationsandel

Hvis man ser på, hvad hjælpeorganisationer – der traditionelt har en lav administrationsandel – bruger på administration, så ligger de generel på følgende niveau:

  • Folkekirkens Nødhjælp: 5,9 %
  • Red Barnet: 6 %
  • SOS Børnebyer: 5,3 %
  • Røde Kors: 5 %
  • Dansk Flygtningehjælp: 5,2 %
  • Kirkens Korshær: 3 %

Alligevel anses de selvejende daginstitutioners administrationsbidrag for at være et oplagt besparelsesobjekt i forvaltningens budgetbesparelsesforslag, hvor man har en forestilling om, at alle administrationsopgaver vil kunne løftes for et administrationstilskud på 1,5%. Men det er ikke en realistisk forestilling og det bør kommunalbestyrelsens medlemmer gøre sig klart.

De selvejende daginstitutioner bygger på civilsamfundets initiativer – som opstod i 1828 –  og er kendetegnet ved at opstå af forskellige lokale behov og værdier. Det er igennem mange års samarbejde mellem forældre, ledelse og det pædagogiske personale at hver selvejende institution har udviklet sin pædagogik og traditioner og på den måde udkrystaliseret en helt særligt og unikt kultur. De selvejende institutioners grundlag med brugerdemokratiets indflydelse og selvbestemmelse har stor betydning for det lokale fællesskab og sammenhængskraft. De selvejende institutioner bidrager til en historisk mangfoldig institutionskultur og det vil være et ufatteligt kulturelt og socialt tab for kommunen, hvis de bliver så presset på deres eksistensgrundlag i Frederiksberg Kommune at de reelt er truet. Det perspektiv bør politikerne i Kommunalbestyrelsen holde sig for øje, når de beslutte besparelsesområder i forvaltningens budgetforslag.

Med venlig hilsen

Annette Louise Foltmann, Direktør, cand.jur.

Læs også
Hus til venstre, ordet stillingsopslag til højre

Leder til Natur- og Musikbørnehaven Lille Gryn på Bornholm

Er du pædagog, og har du ambitioner om at blive leder? Har du lyst til at sætte dit præg på en unik natur- og musikbørnehave? Så glæder vi os til at høre fra dig! Om os Lille Gryn er en skøn natur- og musikbørnehave beliggende i udkanten af charmerende Svaneke på Bornholm.Vi er en lille, dedikeret...

Lyt til magasinet EVA TEMA, når det passer dig

Nu kan du lytte dig til viden om pædagogik, børn og dagtilbud, når det passer dig. Du finder en række tidligere udgivne EVA TEMA-magasiner oplæst i podcasten EVA Input på eva.dk og dér, hvor du plejer at finde dine podcasts. Mange sider med viden om børn, pædagogik og dagtilbud er blevet læst og delt med...

EVA tilbyder webinar om pædagogstuderendes praktik:

Sådan kan vi give flere studerende en god og lærerig praktik. Hvornår er praktikken god for pædagogstuderende, hvad sker der, når det går galt og den ender i dårlige oplevelser for den studerende – og hvad kan I som kommune, praktiksted og praktikkoordinatorer gøre for at give flere studerende en god praktik?Det kan du blive...

SPIA søger ny medarbejder til vores regnskabsafdeling!

Synes du, at det er spændende, når der snakkes om kontoplaner, afstemning, bogføring og andre regnskabsrelaterede opgaver? Er du en erfaren bogholder eller regnskabsassistent med en drøm om at afprøve dine kompetencer i en hyggelig virksomhed med god samarbejdsånd og hjælpsomhed? Så er det måske dig, vi søger til vores regnskabsafdeling i SPIA? Ansvar og...

Direktør, cand.jur

Annette Foltmann

SPIA er et hyggeligt lille administrationsselskab, som lægger vægt på et godt kendskab til vores institutioner.

Vores mål er ikke at blive de største - men at blive de bedste til at yde den mest relevante rådgivning og administration til jer.

SPIA blev grundlagt i 2012 af Annette Foltmann i samarbejde med erfarne kolleger fra Landsforeningen Frie Børnehaver og Menighedernes Daginstitutioner.

SPIA har et velfungerende team af konsulenter, der lægger vægt på høj faglighed, engagement og samarbejde, hvad enten det drejer sig om regnskaber, lønadministration, personalesager, juridisk eller politisk interessevaretagelse.

SPIA er i dag landsdækkende. Vi har institutioner på i Storkøbenhavn, Sjælland, Jylland og på Bornholm.

SPIAs hovedkontor liggende ved Vanløse station i København, men vi har også et kontor i Herning og et i Nordby på Fanø.

SPIA's ydelser

Administration

Løn, regnskab, revision

Administration og rådgivning

Personalejura og HR

Indflydelse

Politisk arbejde

Administration og rådgivning

Bestyrelses support

Kontrakter, aftaler, rådgivning, forhandling

Juridisk bistand

Bliv klogere

Kurser

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på nyt fra Spia og Spifo kurser mv.

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top