Til alle interesserede ledere

SPIFO er en børnepolitiks forening, der har fokus på børn trivsel, udviklingsmuligheder og rammevilkår i daginstitutioner.  Se formål på www.spifo.dk. Vi arbejder tæt sammen med SPIA, der er administrationsselskab for selvejende og private daginstitutioner. Alle med interesse for det børnepolitiske perspektiv kan være medlemmer af SPIFO. Det være sig institutioner, pædagoger, ledere, forældre m.fl. med tilknytning til selvejende, private og kommunale institutioner.

SPIFO vil som noget nyt afholde 4 – 6 ledermøder om året

Målet med at afholde ledermøder er, at give ledere mulighed for aflastning og inspiration til ledelsesopgaven. SPIFO lægger op til, at ledere henter inspiration, hjælp og ideer til at løse ledelsesopgaven, ved at udveksle erfaringer og dele viden med hinanden om de forskellige ledelsesudfordringer. Vi vil skabe et forum, hvor ledere i fællesskab kan udveksle metoder til at lette arbejdsgange, f.eks. ved at udarbejde skabeloner, der kan bruges som inspiration til, hvordan man håndterer krav, der kommer fra stat og kommune. Møderne kan evt. forholde sig til børnepolitiske forhold, lave udtalelser, udarbejde høringssvar mv. Der vil på hvert møde komme et oplæg, der sætter fokus på et område, der er aktuelt i institutionerne eller som kan inspirere til at gå nye veje. Emnerne kan handle om ledelsesmæssige udfordringer, pædagogisk inspiration eller daginstitutionsområder set i et bredere perspektiv.

Ledere er i dag organiseret i netværk, klynger, områder. Det har flere steder betydet, at man kun mødes med få ledere i ens eget nærområde, og endvidere at kommunale, selvejende og private ledere er blevet organiseret hver for sig. Nogle steder mødes man kun med ledere, der er medlemmer af samme paraplyorganisation. Vi synes, det kan have uheldige konsekvenser, at ledergruppen er blevet så opsplittet – på trods af, at den har fælles børn at kæmpe for og fælles udfordringer i den ledelsesmæssige praksis. Derfor vil SPIFO gerne invitere til ledermøder for alle interesserede ledere.

De deltagende ledere kan selv være med til at præge indhold og form af møderne. Der vil være tid til udveksling af ønsker og ideer til fremtidige møder. Møderne vil som udgangspunkt være gratis, men der vil være en mindre betaling, hvis der kommer oplægsholdere udefra.

Det er ikke en forudsætning at være medlem af SPIFO for at deltage i ledermøderne.

Pernille Fich, Pædagogisk konsulent, mail: pf@spia.dk, mobil    22 20 90 26