SPIFOs årsmøde d. 9. marts 2017

Kommunevalgkampen blev skudt i gang, da 4 politikere fra Københavns kommunes børne- og ungdomsudvalg: Henrik Svendsen fra Dansk Folkeparti, Karina Vestergård Madsen fra Enhedslisten, Henrik Nord fra Radikale Venstre og Jonas Bjørn Jensen fra Socialdemokratiet var inviteret til debat på SPIFOs årsmøde.

Det blev en god og saglig debat, hvor der blev lyttet til deltagernes synspunkter. Alle 4 politikere anerkendte, at selvejende institutioner har deres berettigelse.

Flere i salen udtrykt ønske om, at man fra politisk hold lemper på kravene til, at kommunale institutioner kan blive selvejende, og at der blev åbnet en mulighed for, at de nye institutioner kommunen bygger kan drives som selvejende. Politikkerne viste interesse for at finde sådanne løsninger. Der var ingen, der talte imod, at kommunale institutioner kunne overgå til selveje. Politikerne var derfor noget overrasket over vores oplevelse af, at forvaltningen modarbejder det selvejende område. Politikerne var interesserede i at undersøge, om man kan lave udbudsrunder ved nyt kommunalt institutionsbyggeri, hvor paraplyorganisationerne eller andre aktører i civilsamfundet kan byde ind på at få driftsoverenskomst.

Henrik Nord opfordrede os til at indkalde forvaltningen til møde, og fremkomme med det ønske, at det skal være en bunden opgave at lave udbud ved nybyggeri. Vi skulle hilse fra politikerne og fortælle, at det er et ønske, de gerne vil imødekomme.

Alle politikerne mente, at det var behov for både små og store institutioner. Der var en erkendelse af, at der med klyngestrukturen er blevet meget langt til ledelsen, og at det i høj grad er gået ud over forældrenes indflydelse og dermed engagement. Politikerne vil være opmærksom på det store ledelsesspænd, når klyngestrukturen skal evalueres.

Flere i salen mente, at klubområder fik for lidt opmærksomhed, og at her var udfordringen, at man måtte tænke i store organisationsformer, for at skabe mangfoldige tilbud. Det kunne være ungehuse, samarbejde med idrætslivet og evt. erhvervslivet. Politikerne lovede at tage det op, og havde planlagt et temamøde om klubberne i maj.

/ Pernille Fich