SPIA vundet sag for privat institution i Statsforvaltningen

SPIA henvendte sig i 2013 til Statsforvaltningen i en sag mellem en privat daginstitution og Esbjergs Kommune. Sagen omhandlede kommunens nægtelse af at betale driftstilskud til institutionen for børn i opsigelsesperioden, som kommunen på forældrenes foranledning havde flyttet fra dag til dag over i andre institutioner. Forældrene havde en måneds opsigelsesvarsel, og da sagen omhandlede tab af driftstilskud på i alt 17 børn, var der tale om et betydeligt økonomisk tab for institutionen.

Esbjerg Kommune påberåbte sig, at kommunen ikke kunne betale dobbelt driftsskud for børnene, og mente at der alene var tale om et aftaleretligt mellemværende mellem forældrene og den private daginstitution. Statsforvaltningen behandlede sagen og resultatet af afgørelsen den 16. juni i år blev, at Esbjerg Kommune ikke var berettiget til at afvise at betale tilskud til institutionen for børnene i opsigelsesperioden, da der var tale om et rimeligt opsigelsesvarsel. Nu kan den private daginstitution se frem til at modtage en erstatning på 17 måneders driftstilskud fra kommunen.

Med statsforvaltningens afgørelse er det slået fast, at kommunerne skal respektere de private institutioners opsigelsesvarsel, når børn overflyttes fra private daginstitutioner til andre daginstitutioner.