SPIA udsat for Hacking

SPIA har i perioden fra torsdag den 18. september til tirsdag den 23. september været udsat for hacking af Annette Foltmanns mail af@spia.dk. Det vides endnu ikke om hackingen har fundet sted over en længere periode. SPIA har naturligvis anmeldt hackingen til politiet, der efterforsker sagen, og vi har beskyttet vores mails yderligere.

Hacking er, når nogen uberettiget skaffer sig adgang til andres IT-systemer eller programmer, og er dybt ulovligt. Personen, der hacker, kan enten slette, ændre eller kopiere data eller blot gøre sig bekendt med oplysningerne. I henhold til straffelovens § 263, stk. 2 straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger og programmer med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, og under skærpende omstændigheder med fængsel i op til 6 år. Det samme gælder for den, der har bestilt hacking.

I de 2 år og snart 9 måneder, hvor SPIA har eksisteret har vi gentagne gange været udsat for forsøg på hacking. Derfor har vi desværre også måtte lukke af for kommentarer og dialog på vores hjemmeside. Hvis I har modtaget mærkelige og atypiske mails fra os i den sidste tid, så kontakt os venligst.