SPIA og bestyrelsesarbejdet

Vi er blevet spurgt af flere daginstitutioner, om vi ville sidde som medlemmer i deres bestyrelse og hjælpe til med bestyrelsesarbejdet. I SPIA finder vi det – som udgangspunkt – ikke foreneligt med vores etik og de almindelige habilitetsregler, at vi sidder med i bestyrelser, når vi også er administrator for daginstitutionen, og derved har økonomiske interesser involveret. Vi stiller derimod gerne op, som ressourcepersoner (uden stemmeret) for jeres bestyrelse, hvis I har særlige udfordringer, som I har brug for hjælp til. Hvis I har brug for hjælp til bestyrelsesarbejdet eller et bestyrelseskursus, kan I kontakte Annette Foltmann på 6171 1467 / af@spia.dk