Professionelt og sikkert

  • Spia’s værdier handler om, at skabe den bedst mulige service til jeres institutioner med udgangspunkt i jeres behov
  • Hos Spia skal I ikke tilslutte jer et bestemt værdigrundlag eller foreningsloyalitet
  • Spia ser mangfoldighed, som en styrke og et fælles udviklingspotentiale
  • Spia respekterer jeres autonomi ved ikke at sidde med i jeres bestyrelser, fordi vi ikke finder det foreneligt med forvaltningslovens habilitetsregler   
  • Spia lægger vægt på, at hver institution har en fast løn- og regnskabsmedarbejder, og at der er en let og hurtig tilgængelighed på vores juridiske konsulentservice
  • Spia arbejder effektivt og smidigt med hurtige beslutningsprocesser og bevarer fokus på et højt serviceniveau
  • Spia varetager institutionernes interesser på såvel kommunalt plan som landsplan. Vi forhandler med kommuner og de faglige organisationer på vegne af institutionen
  • Spias institutioner kan til enhver tid opsige deres administrationsaftale med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal