Reservér allerede nu mandag den 16. februar til bestyrelseskursus.

Hvad vil det sige, at være bestyrelsesmedlem i en selvejende/privat institution? At være bestyrelsesmedlem i en selvejende/privat institution giver indflydelse, indsigt og viden om hele institutionens drift og trivsel.Som bestyrelsesmedlem, har man en enestående mulighed for at præge sit barns institution. Men det giver også ansvar, forpligtigelser og forventninger.

På kurset vil I få kendskab til det juridiske grundlag for drift af en selvejende/privat institution.

  • Hvad indebærer det, at have arbejdsgiverbeføjelser?
  • Hvilke kompetencer har bestyrelsen og hvilke kompetencer ligger hos den daglige leder?
  • Hvilket ansvar og hvilke forpligtigelser har jeg, og hvordan medvirker jeg til, at skabe den bedste institution?

Kurset afholdes mandag den 16. februar kl. 17.30 til 20.30. I den store sal på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse. Kurset koster 200 kr. pr. deltager og er inklusiv forplejning.

Det er SPIA’s faglige konsulent Karen Skau Meincke, der afholder kurset, og med hendes mangeårige erfaring om bestyrelsesarbejdet i selvejende og privateinstitutioner, får den enkelte deltager noget særligt med hjem.

Der vil blive sendt endelig program og tilmeldingsblanket ud snarest, men du kan også tilmelde dig nu, ved at sende en mail til: Annette Foltman: af@spia.dk