Psykologordning i Spia

Spia tilbyder en psykologordning, der tilgodeser institutioners behov for psykologbistand, som supplement til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Formålet med ordningen er at støtte institutionernes arbejde med børn, som af forskellige grunde ikke trives. Via Spias psykologordning får man hurtig kontakt og ingen ventetid. Psykologordningen fungerer, som en ”klippekorts-ordning”, hvor man køber ydelser efter behov. Eksempel på klippekort

Det er psykolog Annette Sølvbirk, der står for Spia´s psykologordning.  Annette Sølvbirks primære udgangspunkt er samspillet mellem barnet og omgivelserne, men hun rådgiver også, hvis der er behov for at søge støttepædagog til barnet eller at henvise til PPR eller andre fagpersoner.

Ved bekymring for et barns trivsel eller udvikling kan psykologisk rådgivning på baggrund af observationer af barnet, hjælpe til at skabe nye og andre måder at støtte barnet på, så det kommer ind i en bedre trivsel. Rådgivningen er rettet mod netværket omkring barnet, forældre og/eller pædagogisk personale. Der kan aftales opfølgning på den indsats der planlægges, og de tiltag der aftales evalueres og justeres. En forebyggende indsats kan ofte afhjælpe, at problemerne for barnet udvikler sig.

I det daglige arbejde kan der opstå behov for generel supervision, ved tvivl eller usikkerhed om hvilke pædagogiske tiltag der vil hjælpe det enkelte barns eller børnegruppes udvikling,  eller ekstra rådgivning og vejledning i forbindelse med inklusion af børn med særlige behov.

Der tilbydes desuden psykologisk rådgivning til forældre, ved problemer med barnet i hjemmet, hvor samtaler med det pædagogiske personale ikke er tilstrækkelig.

Annette Sølvbirk er god at have ved hånden hvis:

 • Barnet udviser uforståelig eller pludselig ændret adfærd
 • Barnet har en konfliktpræget adfærd
 • Barnet har en forsinket udvikling
 • Barnet er ængstelig eller angst
 • Barnet virker uplejet og mangler omsorg
 • Barnet er i akut krise
 • Barnet har problemer med renligheden, som ikke er alderssvarende
 • Mistanke om seksuelt eller fysisk overgreb
 • Barnet er indesluttet og svær at få kontakt med
 • Barnet er meget ukoncentreret
 • Barnet er opfarende og aggressivt
 • Barnet virker grænseløs i sin kontakt med andre

Læs mere om Spia’s psykologordning