Pædagogisk konsulent

pernille-fich

Pernille Fich vil i de kommende måneder arbejde for SPIA som pædagogisk konsulent.

Pernille Fich har arbejdet i mange år som daginstitutionsleder og er videreuddannet i kropsorienteret psykoterapi v. Peter Kofoed.

Pernille kan kontaktes på telefon: 2220 9026 og E-mail: pf@spia.dk

Pernille kan tilbyde sparring til ledere og bestyrelser om følgende:

 • Sparring i de problemstillinger der opstår i den almindelige hverdag
 • Ledelse strategiske overvejelser
 • Stress forebyggelse – gode leder vaner
 • Organisationsstruktur – herunder beslutningsgange
 • Bestyrelsens rolle og kompetence
 • Konflikthåndtering og klagegange
 • Forældre – bekymringer, klager og konflikter
 • Sygefravær
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Samarbejdsproblemer
 • Pædagogiske processer
 • Inspiration til pædagogiske projekter