Overførsel og udbetaling af ferie og Feriefridage.

Har din medarbejder ferie, der skal overføres til det nye ferieår pr. 1. maj 2014? Husk at give besked lønkonsulent Annette Missing på am@spia.dk om udbetaling eller om overførsel af feriefridage, der ikke er afviklet ved udgangen af april måned. 

Udbetaling eller overførsel af ferie i forbindelse med feriehindring

Ved feriehindring, kan ferie, der ikke har kunnet afholdes, overføres til det følgende ferie år eller udbetales i henhold til gældende regler. Ved feriehindring forstås ifølge ferieaftalens § 24 bl.a. følgende:

  1. Egen sygdom
  2. Barselsorlov
  3. Orlov til adoption