Daginstitutionsområdet og arbejdsmiljø

På daginstitutionsområdet er et godt psykisk arbejdsmiljø meget vigtigt. Ledelse og medarbejdere skal hver dag yde en faglig service, hvor deres egen person og følelser er i spil. Uden omsorg og nærvær bliver servicen til brugerne ikke god, og derfor griber arbejdet væsent­ligt ind i den enkeltes medarbejders personlige ressourcer. I omsorgs­sektoren er der derfor flere, der bliver ramt af stress og udbrændthed end i andre arbejdsområder. For den der giver meget, skal også fyldes op indimellem. Derfor er et godt arbejdsmiljø alfa og omega, hvis medarbejderne skal kunne trives i deres arbejde og blive ved med at producere en god omsorgsydelse.

Der er mange faktorer, som har betydning for medarbejdernes trivsel på arbejdet – men generelt er der disse hovedområder:

  • Forholdet mellem ledelse og medarbejder
  • Forholdet kolleger imellem
  • Arbejdsmængde og udfordring
  • Arbejdspladsens indretning og indeklima

Hertil kommer arbejdspladsens kultur. Er der klare arbejdsgange og personalepolitikker, der giver medarbejderne tryghed? Er kulturen samarbejdsorienteret og med en god kommunikationsform? Er der en politik eller en kultur for at forebygge stress? Bliver problemer og konflikter behandlet på en respektfuld og konstruktiv måde, så de bliver løst til alles bedste? Er der klare rammer, der er ens for alle medarbejdere?

Det har stor betydning for medarbejdernes og brugernes trivsel, samt arbejdspladsens produktivitet, om det psykiske arbejdsmiljø er godt eller dårligt. Er det dårligt, belastes medarbejderne i form af stress, dårligt helbred og konflikter. Hvis arbejdsmiljøet er godt, bliver sam­arbejdet og trivslen bedre.

Ofte kan små ændringer øge den daglige trivsel. Det kan være:

  • Forventningsafstemning omkring opgaver
  • Klarhed omkring ansvarsfordeling
  • Kollegial opmærksomhed, støtte og omsorg
  • De sociale pauser
  • At tale pænt til og om hinanden
  • At huske at rose hinandens gode indsatser

Bestyrelse og ledelse har ansvaret for at udstikke nogle gode rammer for et godt arbejdsmiljø, men medarbejderne er institutionens vigtigste ressource, og uden deres indflydelse og samarbejde, kan selv de bedste intentioner og nedskrevne politikker være uden virkning.

Lad os sammen vælge, at gøre 2014 til året, hvor der sættes fokus på et godt arbejdsmiljø. Godt nytår!