Nyt om kurser, konference og studietur

20. januar 2015 kl. 18.00 – kl. 21.00:  Fyraftensmøde for hele personalegruppen. (Arrangeres i Kbh.) “Gå gladere hjem fra arbejde – end da du kom”  Oplægsholder: Freddy Meyer bl.a. Stressmanagement konsulent.

24. februar 2015 kl. 10.00 – 16.00 :Temadag for ledelse. (Arrangeres på Fyn) “Den gode leder skal også Brande institutionen – men hvordan?” (Yderligere oplysninger følger)

17. marts 2015 kl. 10.00 – 16.00: Temadag for personalegruppen (Arrangeres i Jylland og i København) “Det gode børneliv” (Yderligere oplysninger følger)

31. oktober 2015 kl. 9.00 – 16.30: Konference for institutionens ledelse og medarbejdere (Arrangeres i Odense Kongrescenter) “Rummets betydning for læring og inklusion” Oplægsholdere: Charlotte Ringsmose, Cand. Pæd. Psyk. ph,d,   Susanne Staffeldt, indretningsdesigner og Ann Knudsen, Hjerneforsker, Cand. Mag i dansk og psykologi.

Herudover arbejder vi i øjeblikket på at kunne tilbyde en studietur i maj måned 2015. Mere herom senere. Der vil for alle arrangementerne komme invitation og endelig program ud til institutionerne, ligesom vores hjemmeside vil blive ajourført løbende når de endelige aftaler er kommet på plads.

Karen Skau Meincke og Helle Thorsklint