SPIAs høringssvar vedrørende påtænkt lukning af daginstitutioner

København er en mangfoldig by med mange typer af borgere og behov. Det kræver en tilsvarende diversitet og mangfoldighed i byens dagtilbud.

Der skal være mulighed for en tryg, sund og lærerig hverdag for alle typer af børn. Også dem, der ikke kan trives i større miljøer. Når så mange daginstitutioner i København kan sende motiverede børn videre i skolemiljøet, er det fordi vi har en kvalitetsbaseret mangfoldig institutionskultur. 

I SPIA undrer vi os over forvaltningens besparelsesforslag.

Det undrer os, at de højkvalitetsinstitutioner, der bedst lever op til kommunens værdier om diversitet og mangfoldighed er blandt dem, der er lukningstruede. 13 af dem er selvejende og blandt dem, er der børnehaver, som er i top-5 af de bedste børnehaver i København. Det er helt uforståeligt, at kommunen vil lukke de pædagogiske fyrtårne, når de økonomiske besparelserne i realiteten er yderst beskedne ift. den merværdi institutionerne skaber for børn og forældre. Børnehaver, der igennem årtier har skabt et udviklende miljø og en kultur, der kan rumme alle typer af børn. Det må bero på et alvorligt fejlskøn.

Flere af de lukningstruede institutioner er udflytterbørnehaver. Midt under en generel trivselskrise er det virkelig sundt og godt, at børn kommer tæt på naturen. Al forskning taler for en positiv effekt af skovbørnehaver, der mindsker risiko for almene og psykiske sygdomme hos børn. Børn har i almindelighed brug for naturen, og naturen har brug for børn, der lærer at passe på den. Men børn der vokser op i København har i særdeleshed behov for naturoplevelser og kommunen har brug for forældre, der vælger at blive i byen, fordi de har mulighed for at tilbyde deres børn naturoplevelser i hverdagen.

Når forvaltningen samtidigt søsætter et projekt om inkluderende børnefællesskaber, der netop er den opgave, som nogle af de lukningstruede institutioner er særligt gode til at løfte, så giver lukningen af dem ingen mening! Børn er forskellige og har behov for forskellige tilbud, for at kunne udvikle sig. Så lad de tusind blomster blomstre og bevar vores enestående mangfoldige institutionskultur.

Faktuelle fejl i indstillingsmateriale

Beslutningen om den påtænkte lukning af de udvalgte daginstitutioner er truffet på baggrund af forvaltningens fremstilling og de 3 tilhørende bilag, som er skematiske oversigter med overskrifterne ”Pædagogandel og personaleomsætning”, ”Søgning, kapacitet og besparelsespotentiale” og ”Tilsyn og særlig indsats”. 

Men der er mange faktuelle fejl i materialet om institutionerne, og derfor er begrundelserne flere steder forkerte og valget af institutioner virker ulogisk og lemfældigt. Til og med er begrundelserne i indstillingsmaterialet til politikerne nogle andre, end dem der fremgår af høringsbrevene til institutionerne. 

Når forældrebestyrelserne ser, at fakta om deres egen institution er forkerte og blandet sammen med en anden institutions. Når søgningsprocenten er forkert, bilaget om tilsyn og indsats ikke passer, og når pædagogandelen og personaleomsætningen i de selvejende ikke er oplyst, selvom tallene let kunne rekvireres, så svækker det tilliden til kommunen.

Mht. søgeprocentens validitet – kan det bl.a. nævnes, at Nordtoftegård ikke kan søges på pladsanvisningens hjemmeside, fordi den er registreret på udflytteradressen i Jersie og ikke figurerer som en mulighed for forældre i nærområde, hvor opsamlingshuset ligger, på grund af kommunens områdeopdeling.   

Hvis parametre som ”pædagogisk kvalitet” og ”forældresøgning” blev vægtet i udvælgelsen af institutioner, burde institutioner på længerevarende skærpet tilsyn og med forældreflugt komme i betragtning. Men dem er der tilsyneladende ingen af på listen. Til gengæld er der institutioner med ”Light tilsyn” og med søgningsprocenter på over 100%.

Hvilke hensyn og overvejelser, der konkret har ført til valget af institutioner, står hen i det uvisse. 

Herudover har vi desværre også opdaget fejl i de udgifter, der er blevet tilskrevet en selvejende institution i kommunens system. Fx havde en institution ret høje huslejeudgifter, fordi de også blev tilregnet en lejeudgift for en kommunal institution. Den slags fejl sker, når kommunen selv står for betalinger af udgifter, som institutionen ikke har adgang til at kontrollere. 

Høringsprocessen

Tidligere opslog man høringssvar på kommunens høringsportal, hvor man kunne læse andre indkomne høringssvar. Det gav tryghed og transparens i den demokratiske høringsproces. Men nu er BUF gået over til at henvise til en mail i stedet. Flere forældrebestyrelser udtrykker usikkerhed om, hvorvidt deres høringssvar kommer helt frem til politikerne. Mailbrug giver ikke  transparens og tryghed, og de fejl, forældrene har konstateret i forvaltningens indstillingsmateriale – bidrager desværre ikke til tilliden.  

Kommunens økonomi 

Der er netop offentliggjort en ny økonomiaftale for 2025 mellem Regeringen og KL, som giver et historisk løft af kommunernes serviceramme med 3,4 mia.kr. for at kommunerne kan styrke kvaliteten i velfærdsydelserne, herunder dagtilbud og skoler, fritidsklubber m.v. Det giver kommunen en oplagt mulighed for at genoverveje kommunens økonomi.

Vi mener, at kommunen skal betragte daginstitutionsområdet, som en værdifuld investering i børn og fremtid, og at området derfor skal tilføres ressourcer i stedet for besparelser.

Vi forventer, at Borgerrepræsentationens politikere i de kommende budgetforhandlinger vil sikre, at Københavns Kommune også fremover kan tilbyde højkvalitetsbørnehaver og en mangfoldig institutionskultur.    

Læs også

Københavns Kommune begår en alvorlig fejltagelse, hvis de lukker pædagogiske fyrtårne

Københavns Kommune skal rette op på den sjuskede og fejlfyldte beslutning om at lukke en række børnehaver og vuggestuer, skriver Annette Louise Foltmann, direktør i SPIA, i debatindlæg på Altinget:BØRN. Debatindlægget er publiceret på altinget.dk: https://www.altinget.dk/boern/artikel/direktoer-i-konsulenthus-det-er-sjusket-og-forkert-naar-politikerne-vil-lukke-gode-boernehaver Men vi bringer det også fuldtekstet her: Forældre i SPIA’s selvejende børnehaver i København, som for nylig fik den hårde besked, at...

Portræt af en daginstitution – ”Aurora” – Rudolf Steiner Børnehave og Vuggestue

Efter 6 års forberedelse åbnede Denice Valentin i efteråret 2017 en lille privat Steiner institution i Gladsaxe kommune, hvor Aurora i flere år var den eneste privatinstitution. Denice Valentin er også forperson i SPIFO, og gennem svar på vore spørgsmål tegner hun et portræt af Aurora. Hvorfor ville du gerne etablere en privat daginstitution? Jeg...

Er du vores nye kollega? SPIA søger kompetent og analytisk regnskabskonsulent

Vi søger en faglig kompetent, serviceminded og engageret konsulent til vores regnskabsteam – til en spændende stilling i vores ”Grønne Administrationsselskab – SPIA” Ansvar og primære opgaver Arbejdsopgaverne i stillingen er at du får ansvaret for bogholderi-, administrative- og økonomiske opgaver for nogle faste institutioner, hvor du er i tæt samarbejde med institutionslederen om styringen...

Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud

På EVA`s hjemmeside er der god hjælp og inspiration til arbejdet med sprogvurdering og sprogstimulering. Temasiderne er opdateret med nyt materiale. Sprogvurdering og sprogstimulering i dagtilbud kan styrkes ved et tæt samarbejde mellem dagtilbud og forvaltning. EVA`s materiale inspirerer til forskellige former for systematisk samarbejde, der bedst muligt understøtter børnenes sproglige udvikling. Udover inspirationsmaterialet er...

Direktør, cand.jur

Annette Foltmann

SPIA er et hyggeligt lille administrationsselskab, som lægger vægt på et godt kendskab til vores institutioner.

Vores mål er ikke at blive de største - men at blive de bedste til at yde den mest relevante rådgivning og administration til jer.

SPIA blev grundlagt i 2012 af Annette Foltmann i samarbejde med erfarne kolleger fra Landsforeningen Frie Børnehaver og Menighedernes Daginstitutioner.

SPIA har et velfungerende team af konsulenter, der lægger vægt på høj faglighed, engagement og samarbejde, hvad enten det drejer sig om regnskaber, lønadministration, personalesager, juridisk eller politisk interessevaretagelse.

SPIA er i dag landsdækkende. Vi har institutioner på i Storkøbenhavn, Sjælland, Jylland og på Bornholm.

SPIAs hovedkontor liggende ved Vanløse station i København, men vi har også et kontor i Herning og et i Nordby på Fanø.

SPIA's ydelser

Administration

Løn, regnskab, revision

Administration og rådgivning

Personalejura og HR

Indflydelse

Politisk arbejde

Administration og rådgivning

Bestyrelses support

Kontrakter, aftaler, rådgivning, forhandling

Juridisk bistand

Bliv klogere

Kurser

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på nyt fra Spia og Spifo kurser mv.

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top