Portræt af en daginstitution – ”Aurora” – Rudolf Steiner Børnehave og Vuggestue

Efter 6 års forberedelse åbnede Denice Valentin i efteråret 2017 en lille privat Steiner institution i Gladsaxe kommune, hvor Aurora i flere år var den eneste privatinstitution. Denice Valentin er også forperson i SPIFO, og gennem svar på vore spørgsmål tegner hun et portræt af Aurora.

Hvorfor ville du gerne etablere en privat daginstitution?

Jeg er en ildsjæl, som er uddannet korrespondent i spansk, engelsk og International Marketing, og jeg har arbejdet i et internationalt forsikringsselskab som projektleder og Key Account Manager i 12 år. Jeg savnede at gøre en forskel og ønskede, at mit arbejde skulle give mening, være inspirerende og samtidig udvikle mig som menneske. Jeg savnede et helt menneskesyn og en hverdag med mindre fokus på resultater og penge og mere fokus på rummelighed, hensyntagen, fællesskab og det ”at være”. De værdier jeg søgte, fandt jeg i Steiner pædagogikken. Jeg valgte med hjertet og tog beslutningen om at læse 3 år til Steiner pædagog. Jeg har fra starten haft drømmen om at åbne en børnehave. Jeg mener, at det at arbejde med børn, er et af de vigtigste fag, og et arbejde som giver utrolig meget, og som jeg er stolt af. Jeg har et ønske om at gøre en forskel i børns liv, og brændte for at skabe en børnehave og vuggestue fyldt med kærlighed og nærvær.

Hvor svært har det været at finde et sted?

Det har været utrolig svært at finde et sted. Jeg har ledt i 5 år, og jeg har både prøvet at købe ejendomme og leje lokaler. Der er mange interessenter involveret, og hver gang skal man arbejde hurtigt med hensyn til godkendelse fra banken/naboer/kommune samt have kontakt med børnefamilier i området, for at vide, hvor mange familier, der er interesserede i en plads.

Nu blev det så i Gladsaxe Kommune, der ellers er domineret af kommunale dagtilbud, og hvor I i flere år varr den første og eneste privatinstitution. Hvordan var det?

Det var en hård kamp i starten, jeg mødte stor modstand i kommunen, hvor det virkede som om, man ikke ønskede et privat tilbud. Men jeg fik til sidst en rigtig god kontaktperson, som gjorde kommunikationen meget lettere, og da lederen på området besluttede at arbejde med mig i stedet for mod mig, så lykkedes det efter 5 måneder at få godkendelsen 5 dage inden lokalerne skulle overtages. Nu har jeg et rigtig godt samarbejde med kommunen.

Hvordan er det gået med at få fyldt pladserne op?

Det er gået utrolig hurtigt med at få fyldt pladserne op. To måneder efter start var alle pladser ”udsolgt” og efter 7 måneder er alle børn startet i Aurora. Vi har allerede en meget lang venteliste.

SPIA har været en kæmpe hjælp. De har både hjulpet med vedtægter, kommunale regler, kommunikation med kommunen, juridiske spørgsmål og budgetter

Hvem har hjulpet dig med de mange opgaver og udfordringer med at realisere og opnå kommunal godkendelse af en privat daginstitution?

SPIA har været en kæmpe hjælp. De har både hjulpet med vedtægter, kommunale regler, kommunikation med kommunen, juridiske spørgsmål og budgetter. Det var også SPIA, der satte mig i kontakt med udlejer, som ville finde en lejer, der ønskede at starte en privat institution, da kommunen lukkede den kommunale børnehave, der holdt til i lokalerne. Ledere i andre Steiner institutioner har også hjulpet med budgetter, læreplaner og vedtægter til inspiration. Merkur Andelskasse har hjulpet, og efter 5 møder og indsendelse af adskillige dokumenter, valgte de at støtte projektet. En fantastisk arkitekt har hjulpet med at gennemgå mange huse/lokaler, for at vide, hvad der skulle til, for at det kunne bruges som institution.

Har du nogle vigtige erfaringer og gode råd til andre, der kunne tænke sig at etablere en privat daginstitution?

Kontakt SPIA for at komme i gang. Find lokaler der tidligere har været brugt som institution og har en ibrugtagningstilladelse, det sænker udgifterne med ca. 800.000 kr. Der skal bruges min. 250.000 kr. til opstarten samt en betalingsgaranti på omkring 300.000 kr. for en lille institution på 18 børn. Vær gerne 2-3 personer, der brænder for projektet. Det er hårdt arbejde, men giv ikke op!

Kontakt SPIA for at komme igang!

Hvordan vil du kort beskrive det pædagogiske indhold i Aurora?

De tre grundprincipper i Rudolf Steiners pædagogik handler om, at barnet er: Et sansende væsen, et rytmisk væsen og et efterlignede væsen.

Stimulering af sanserne: At det lille barn sanser, og endda bedre end den voksne, synes klart for de fleste. Jo mindre barnet er, desto mere oplever det verden gennem sanserne, og derfor forsøger vi at sikre, at barnet bliver stimuleret via alle dets sanser. Generelt tilstræber vi i institutionen, at sanseoplevelserne er så ægte/naturlige som muligt. Dette gøres blandt andet gennem legetøj i naturmaterialer og gennem omgang med de 4 elementer jord, vand, luft og ild. Barnet sanser naturligvis også stemninger, og det tager vi højde for ved at børnehaven fremstår hjemlig og æstetisk. Vi sørger for daglig oprydning og omsorg for de fysiske rammer, men også at stemningen mellem de mennesker som er i børnehaven er essentiel og efterligningsværdig. Vi taler ordentligt, vi er åbne og ærlige og ikke mindst hjertelige over for forældre, børn, kolleger og gæster.

Rytme: Barnet har brug for ro og rytme. I rytmen oplever det en genkendelighed, og i roen kan indtrykkene bundfældes – som et åndedræt der veksler mellem ind- og udånding (aktivitet og ro). Da vi opfatter barnet som rytmisk, er det helt oplagt at indrette hverdagen rytmisk. I Aurora er der derfor en daglig, ugentlig, månedlig og årlig rytme.

Efterligning: Børn har brug for forbilleder. Ved hjælp af forbilleder tilegner børn sig deres adfærd – især de første 7 år. Forældrene er barnets vigtigste forbilleder. I vuggestuen/børnehaven er pædagogerne forbilleder. Vi har ansvaret for, at formen, dvs. omgivelserne, er værd at efterligne. Vi er opmærksomme på, at alt hvad vi gør, siger og udtrykker er efterlignelsesværdigt.

Generelt for Steiner institutioner er, at vi hver dag fortæller eventyr med håndlavede dukker/dyr, laver sangleg og synger ved alle overgange (inden/efter mad, når vi går ind/ud, når vi rydder op) og at vi holder ca. 10 årstidsfester. Vi serverer vegetarisk mad og anser den frie leg for en vigtig del af børnenes udvikling. Vi mener, at alle børn har ret til leg, og at børn ikke må holde andre børn ude. Hvis et barn ikke kan være med i legen (f.eks. pga. alder), så er det den voksnes ansvar at hjælpe barnet ind i en anden leg med jævnaldrende. Vi mener ikke, at børn skal tvinges til at benytte skærme i vuggestue/børnehave, men at de skal have lov til at lege, danne venskaber og være en del af et kærligt fællesskab, hvor de føler sig trygge og betydningsfulde. Vi ønsker, at skabe en høj grad af fælles bevidsthed børnene i mellem, hvor de små børn kan se op til de store, og hvor de store kan lære at varetage omsorg for de små.

Vi har i Aurora valgt at tilbyde en god normering med 1 voksen per 3 vuggestuebørn og 1 voksen per 6 børnehavebørn.

Og hvordan er lokalerne og omgivelserne?

Vores hus er bygget til børn, med vinduer i børnehøjde og en god, hyggelig indretning. Vi har vores egen have med græs, sandkasse, bålplads, legehuse, rutsjebane og legestativ. Der er små oaser med græs og skov i nærheden, så vi føler os meget heldige.

Hvilke drømme om udvikling af Aurora har du – og hvordan ser du institutionens fremtid, om f.eks. 10 år?

Jeg ønsker at Aurora skal vedblive med at være et lille børnehus, men jeg drømmer om, at vi bliver en del af nærmiljøet, og at flere lærer os at kende. Mange ved ikke, hvad vi står for, men alle jeg har mødt, bliver positivt overrasket over, hvad vi har at tilbyde. Jeg ønsker, at forældre og børn, der har været her, føler, at vi har gjort en forskel i deres liv.

FAKTA:

Aurora – Rudolf Steiner Børnehave og Vuggestue

Nordahl Griegs Vej 98, 2860 Søborg

Tlf.: 61781654

Leder og ejer: Denice Valentin

Email: denicevalentin@gmail.com

6 vuggestuebørn og 12 børnehavebørn

Driftsform: Godkendt privatinstitution

Hjemmeside: https://www.auroraboernehus.dk/

Facebookside: https://da-dk.facebook.com/pg/Aurora-Rudolf-Steiner-B%C3%B8rnehave-og-Vuggestue-583962174962184/about/?ref=page_internal

Læs også

Eventyrhuset i Billund er presset af lave tilskud til vuggestue-børn

I Billund kommune ligger Eventyrhuset, hvor der er fokus på motorik og udeliv. Her er barnet i centrum, og forældresamarbejdet vægtes højt. Men en potentiel lukning truer, da den daglige leder, Beinta Winthereig, står over for en stor økonomisk udfordring:”Om et halvt år skal jeg opfylde kravene til minimumsnormeringer. Jeg har 12 vuggestuebørn, men da...

15 af 33 lukningstruede institutioner lukkes i København

Den oprindelige indstilling fra kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning om lukning af 33 institutioner er ændret til 15. Kommunen har modtaget over 1000 høringssvar fra forældre, ledelser og bestyrelser, og de har medfødt en række ændringer i det oprindelige forslag, som har ført til færre lukninger. Høringsprocessen har virket efter hensigten i forvaltningsloven.  Af: Annette Foltmann,...

::Saksede citater – juni `24::

Vi har i løbet af det sidste par måneder fra diverse aviser og andre medier sakset disse interessante Citater Indlæg og protester imod institutionslukninger i København: ”Røde Ko har haft alenlange ventelister i årevis. Børnene har en høj trivsel. De fleste pædagoger har været der i årtier, og personalet har planer om at blive der...

:: Link-service – juni ´24 ::

Vi bringer her en stribe nyttige links til nogle af de seneste måneders mest interessante undersøgelser, artikler og udgivelser Pædagoger i dagtilbud: Vi vil have ledelse tæt på Pædagoger sætter pris på nærvær, mod og høj faglighed hos deres leder, og så efterlyser de mere tid til den pædagogfaglige ledelse. Læs mere om KLs og...

Direktør, cand.jur

Annette Foltmann

SPIA er et hyggeligt lille administrationsselskab, som lægger vægt på et godt kendskab til vores institutioner.

Vores mål er ikke at blive de største - men at blive de bedste til at yde den mest relevante rådgivning og administration til jer.

SPIA blev grundlagt i 2012 af Annette Foltmann i samarbejde med erfarne kolleger fra Landsforeningen Frie Børnehaver og Menighedernes Daginstitutioner.

SPIA har et velfungerende team af konsulenter, der lægger vægt på høj faglighed, engagement og samarbejde, hvad enten det drejer sig om regnskaber, lønadministration, personalesager, juridisk eller politisk interessevaretagelse.

SPIA er i dag landsdækkende. Vi har institutioner på i Storkøbenhavn, Sjælland, Jylland og på Bornholm.

SPIAs hovedkontor liggende ved Vanløse station i København, men vi har også et kontor i Herning og et i Nordby på Fanø.

SPIA's ydelser

Administration

Løn, regnskab, revision

Administration og rådgivning

Personalejura og HR

Indflydelse

Politisk arbejde

Administration og rådgivning

Bestyrelses support

Kontrakter, aftaler, rådgivning, forhandling

Juridisk bistand

Bliv klogere

Kurser

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret på nyt fra Spia og Spifo kurser mv.

Navn(Påkrævet)
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Scroll to Top