Nye medarbejdere i SPIA

SPIA har været så heldige, at vi nu også har fået Elisabeth Hill med i SPIA-teamet. Elisabeth har i mange år arbejdet med regnskabsføring for selvejende daginstitutioner, hvor hun særligt har haft med Københavns daginstitutioner at gøre. Elisabeth har et bredt og indgående kendskab til branchen. Elisabeth er kendt for at være en dygtig, loyal og god medspiller for institutionslederne, når de skal have styr på økonomien.

WP_000576  

 

 

 

Herudover har vi været heldige med at ansætte Gitte Dalsgaard Nielsen, således at SPIA nu har fået en lille “Jyllandsafdeling”. Gitte har arbejdet med regnskabsførelse for selvejende og private daginstitutioner i en årrække og har også et godt og indgående kendskab til området. Gitte har et bredt kendskab til virkeligheden i de jyske kommunerne, som hun ofte har forhandlet med for at varetage institutionernes interesser. Derudover har Gitte  – sammen med Karen Skau Meincke  – været med til at opstarte mange private jyske institutioner, både i form af nystartede institution og overgang fra selveje eller kommunal til privat, så der lige fra starten kom godt styr på kommuneaftaler samt økonomien. Med ansættelsen Gitte har vi sikret os, at SPIA har fået en god og lokalt forankret service til vores institutioner vest for Storebælt.

Gitte Dalsgaard Nielsen