Ministerie cementerer Spifo`s fortolkning af reglerne om bygningstilskud til private daginstitutioner

I anledning af en tvist imellem Gribskov kommune og de private daginstitutioner i kommunen har Spifo tilvejebragt en såkaldt ”vejledende udtalelse” fra Børne- og undervisningsministeriet. Den cementerer, at bygningstilskud altid skal beregnes efter lovgivningens ”hovedregel”, hvis der i kommunen er selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst. I så fald er det de selvejende daginstitutioners bygningsudgifter, der skal udgøre beregningsgrundlaget ved beregning af bygningstilskuddet til de private institutioner.

Du kan læse en 1-sides artikel om sagen her: Ministerie cementerer Spifo`s fortolkning af reglerne om bygningstilskud til private daginstitutioner

Læs hele ministeriets grundige og præcise, 6-siders, vejledende udtalelse her: 2022 09 26 Svar til Spifo – vejledende udtalelse om bygningstilskud