Ledernetværksmøder

SPIA afholder ledernetværksmøder på ledernes egne præmisser. Det er jer der bestemmer, hvad møderne skal indeholde, og hvor ofte de skal afholdes. Hvis du ønsker, at deltage i ledernetværket, skal du kontakte Karen Skau Meincke på karen@spia.dk eller Torben Jensen på tej@nypost.dk