Ledernetværk

Vi arbejder tæt sammen med SPIFO, der er en børnepolitisk forening, som har fokus på børns trivsel, udviklingsmuligheder og rammevilkår i daginstitutioner.  Se formål på www.spifo.dk. Alle med interesse for det børnepolitiske perspektiv kan være medlemmer af SPIFO. Det være sig institutioner, pædagoger, ledere, forældre m.fl. med tilknytning til selvejende, private og kommunale institutioner.

SPIFO afholder løbende ledermøder, kurser m.m.

Målet med ledermøderne er, at give ledere mulighed for aflastning og inspiration til ledelsesopgaven. På møderne lægges op til, at lederne henter inspiration, hjælp og ideer til at løse ledelsesopgaven, ved at udveksle erfaringer og dele viden med hinanden om de forskellige ledelsesudfordringer. Ledernetværket er forum, hvor ledere i fællesskab udveksler metoder til at lette arbejdsgange, f.eks. ved at udarbejde skabeloner, der kan bruges som inspiration til, hvordan man håndterer krav, der kommer fra stat og kommune. Møderne kan også forholde sig til børnepolitiske forhold, lave udtalelser, udarbejde høringssvar mv. Der er på hvert møde et oplæg, der sætter fokus på et område, der er aktuelt i institutionerne eller som kan inspirere til at gå nye veje. Emnerne kan handle om ledelsesmæssige udfordringer, pædagogisk inspiration eller daginstitutionsområder set i et bredere perspektiv.

Ledere er i dag ofte organiseret i netværk, klynger, områder. Det har flere steder betydet, at man kun mødes med få ledere i ens eget nærområde, og endvidere at kommunale, selvejende og private ledere er blevet organiseret hver for sig. Nogle steder mødes man kun med ledere, der er medlemmer af samme paraplyorganisation. Vi synes, det har haft uheldige konsekvenser, at ledergruppen er blevet så opsplittet – på trods af, at den har fælles børn at kæmpe for og fælles udfordringer i den ledelsesmæssige praksis. Derfor afholder SPIFO ledermøder for alle interesserede ledere.

De deltagende ledere er selv være med til at præge indhold og form af møderne. Møderne er som udgangspunkt gratis, men der vil være en mindre betaling, der kommer oplægsholdere udefra.

Kontaktperson for netværket er: Annette Foltmann, 2220 9035 eller mail af@spia.dk