Lederkursus

SPIA afholder et særligt 2-dages lederkursus om lederens forskellige former for samtaler. Vi gennemgår den juridiske og ledelsesmæssige ramme for samtalerne, omkring procedure, forberedelse, og formål med samtalen, samt praktiske øvelser (cases). Herunder arbejder vi med lederens dilemmaer i de forskellige samtaler, og træner de forskellige samtaleformer i et fælles læringsrum, hvor jeres egne oplevelser og erfaringer er meget velkomne.

Kurset indeholder følgende:

  • Medarbejdersamtaler
  • Gruppeudviklingssamtaler
  • Syge/omsorgssamtaler
  • Tjenstlige samtaler – instruks, påtale og advarsel
  • Konfliktsamtalen
  • Forældresamtalen – hvornår deltager lederen?                                                                                                                        

Kurset afholdes af Helle Thorsklint, som er konsulent indenfor ledelse og pædagogik, og foregår mandag den 11.  og tirsdag den 12. maj fra kl. 09.00 – 15.30 i salen på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse.

Kurset er åbent for alle og koster 2.200 kr. + moms og med fuld forplejning. I kan tilmelde til Annette Foltmann på T: 6171 1467 eller af@spia.dk