Leder til Udflytterbørnehaven Nordtoftegaard, Brønshøj

Vores leder, der har ført børnehaven gennem sine første 11 år, har desværre valgt at stoppe. Derfor søger Udflytterbørnehaven Nordtoftegaard søger ny leder.

Lidt om os:
Nordtoftegaard er en selvejende institution, som har opsamling i Brønshøj og hver dag kører med bus til ”gården” i Jersie. Børnehaven har 50 børn opdelt på to aldersintegrerede stuer, leder, souschef, fire pædagoger, to medhjælpere samt en studerende tilknyttet hvert semester.

I Nordtoftegaard lægger vi vægt på:

 • At børnene skal føle sig velkomne og trygge
 • At børnene har venner
 • At børnene føler sig som en del af et fællesskab
 • At børnene har indflydelse
 • At børnene har god tid til at lege
 • At børnene er ude i naturen og eksperimenterer
 • At børnene tit laver mad på bål.

Et par eksempler på hvad det betyder i dagligdagen: Vi bestræber os på at lave mad på bål mindst en gang om ugen og tager tit på ture med enten hele børnehaven eller mindre grupper. Der arbejdes aktivt med at gruppere børnene ud fra hvilke børn, der vil kunne supplere hinanden på en måde, der bidrager konstruktivt til alles udvikling.

Nordtoftegaard er en velfungerende børnehave, der er populær i lokalområdet. Det er derfor ikke den nye leders opgave at udstikke en ny kurs men at videreføre og udvikle det eksisterende arbejde.

Vi forventer af vores nye leder, at du:

 • er uddannet pædagog, har en teoretisk lederuddannelse og stærk pædagogfaglighed.
 • har erfaring med ledelse.
 • står i spidsen for et konstruktivt samarbejde med kommunen, bestyrelsen og medarbejderne.
 • kan motivere og inspirere, kan arbejde inddragende, uddelegere ansvar og kan understøtte og fastholde det gode udviklende faglige arbejdsmiljø og børnehavens stærke værdier.
 • arbejder i tillid til dine omgivelser.
 • udvikler og giver plads til medarbejderne.
 • er synlig blandt børn, forældre og medarbejdere.
 • udstråler engagement samt udviser positiv adfærd.
 • er ansvarlig for at der skabes et miljø, der er præget af åbenhed, refleksion over egen og andres praksis.
 • har sund økonomisk sans i forhold til at være den budgetansvarlige overfor bestyrelsen og stå for den daglige ledelse og administration. Vi benytter administrationsselskabet SPIA.
 • sammen med bestyrelsen drøfter og løbende er i dialog omkring udvikling, organisation og drift, og dit ledelsesmæssige sigte forventes at være strategisk og innovativt.
 • er en leder, der sikrer åbenhed i forhold til forældregruppen og lokalområdet og et troværdigt og berigende samarbejde med institutionens interessenter.

Vi kan tilbyde:
En institution, hvor der hele tiden er mulighed for indflydelse og initiativ til nye tiltag. Du kan forvente en professionel og faglig velfunderet personalegruppe, der har fokus på kerneopgaven, samt en engageret forældregruppe og en aktiv bestyrelse som samarbejdspartner.

Vil du vide mere:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til bestyrelsesformand Lone Købke på tlf. 2421 9067 eller mail: koebke@hotmail.com

Stillingen ønskes besat fra den 1/12-2015.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst. Du bør forvente, at der indhentes børne- og straffeattest, hvis du bliver tilbudt stillingen. Ansættelse sker under forudsætning af godkendelse fra Københavns Kommune

Send din ansøgning via mail til koebke@hotmail.com
Ansøgningsfrist d. 25. oktober 2015. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i sidste halvdel af uge 44. Vi ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

Udflytterbørnehaven Nordtoftegaard – Yderholmvej 25B, Jersie – 2680 Solrød Strand

www.nordtoftegaard.dk