Leder til integreret selvejende institution søges

Husum Børnehus søger per 1. juni 2019, eller snarest derefter, en ny leder, som kan bidrage til at videreføre børnehusets kultur og traditioner samt i samarbejde med personalet, at videreføre den gode udvikling.

Husum Børnehus er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Vores administration varetages af SPIA.

Institutionen er et hyggeligt børnehus, som er normeret til 60 børn. Vi bor i en gammel rødstensvilla med sjæl. På de tre etager er mange hyggelige rum, hvor børnene har rig mulighed for at fordybe sig i leg og læring. Se også vores hjemmeside:

Børnene kommer fra familier i nærområdet og vi har mange forskellige nationaliteter. Derfor vægter vi sprogstimuleringen i særlig grad.

Vores måltidspædagogik tager udgangspunkt i rammen om det gode måltid, og vores engagerede madmor laver mad til alle hver dag af 90% økologiske råvarer.

Udeområdet er opdelt i en legeplads for de mindste og en anden for de ældste børn. Udelivet er en stor del af indholdet i børnenes dagligdag, og derudover præges hverdagen af mange andre aktiviteter som skaber liv, glæde og læring i samspillet mellem voksne og børn.

Forventninger til institutionens leder

 • Du har uddannelse og erfaring inden for det pædagogiske område (0-6 år)
 • Du har en lederuddannelse eller er indstillet på at tage en.
 • Du skal have kendskab til brug af IT og udførelse af administrative opgaver
 • Du kan sætte processer i gang og motivere personalet
 • Du kan udvikle, implementere og evaluere den pædagogiske praksis
 • Du er med til at videreføre et miljø, hvor faglighed og trivsel vægtes højt
 • Du kan skabe gode relationer til personale, forældre og børn og indgå i en anerkende dialog.
 • Du kan udtrykke dig klart i både tale og tale og skrift, meget gerne også på engelsk.

Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads med rig mulighed for at bruge dig selv som person både i relationsmæssig sammenhæng og i forhold til faglige udfordringer.
 • En lederstilling med afvekslende opgaver. Heriblandt vil børnetid af og til også indgå som en naturlig del af hverdagen, men ingen faste børnetimer.
 • Et fagligt velfunderet ledernetværk
 • Dygtige og stabile medarbejdere, som brænder for at arbejde med børnene og deres udvikling.
 • En personalegruppe der er vant til at tage ansvar og har en høj grad af medindflydelse.
 • Aktive forældre som gerne bidrager til en positiv udvikling af institutionen. Dette opleves både via bestyrelsesarbejdet, i Asylforeningen og ved stor opbakning fra forældrene til de aktiviteter, der tilbydes.
 • En multikulturel børnegruppe.
 • En institution der i de næste 2 år arbejder med særlige indsatsområder udfra en faglig handleplan.

Yderligere oplysninger

Stillingen er på fuld tid. Som leder refererer du til bestyrelsen i Husum Børnehus. Det er bestyrelsen, der ansætter dig, men Københavns Kommune skal formelt godkende din ansættelse. Aflønning sker efter gældende overenskomst indgået mellem KL og BUPL.

Har du spørgsmål og/eller behov for en rundvisning, kan du kontakte bestyrelsesformand Patrick tlf. 28603215 eller pædagogisk konsulent Mette tlf. 27633633.

Vi forventer at holde samtaler i 15.(d. 9 + 11 april) Ansøgningsfrist er 5 april kl. 12.00

Vi vil gerne modtage ansøgninger sendt elektronisk, eller ved personligt fremmøde. Elektroniske ansøgninger sendes til: husumbh@gmail.com mærket ’leder’ i emnefeltet.

Vi ser frem til din ansøgning.

Husum Børnehus, Frederikssundsvej 298 tlf. 38284565