Kursus om ”Børn og seksualitet i daginstitutionen”

Underviser: Anna Louise Stevnhøjforfatter, foredragsholder og journalist

Tid og sted: 10/4 2018, Kl. 9 – 13, Hyltebjerggård, Linde Alle 33, 2720 Vanløse

Kurset vil berøre følgende emner: Barnets seksuelle udvikling – nul til seks år

 • Hvad er barnlig seksualitet, og hvordan adskiller den sig fra den voksne seksualitet.
 • Hvad kan man forvente at møde i de forskellige aldre i forhold til adfærd og leg.
 • Onani – hvornår er det for meget, og hvad gør man?
 • Hvornår er seksuel adfærd bekymrende.
 • Baggrundsfaktorer og årsagsforklaringer.
 • Børn med særlige udfordringer og seksualiteten.
 • At skelne mellem seksuel leg og overgreb.
 • Usunde legekulturer i børnegruppen.
 • Forældresamarbejde og information.
 • At udarbejde retningslinjer i institutionen, der både giver rum til børnene og skaber tryghed hos medarbejdere og forældre.
 • At arbejde med området pædagogisk.

Anna Louise Stevnhøj er medicinsk journalist og forfatter til en række bøger om børn, unge og seksualitet, herunder ’Børn og seksualitet – en grundbog’ 2016 og ’Må vi lege doktor’ 2014. Har arbejdet for Sundhedsstyrelsens AIDS-sekretariat, Ugeskrift for Læger, Forældre og Børn og Helse, og har været kommunikationsmedarbejder i Børns Vilkår. Bestyrelsesmedlem i Januscentret, som har til formål at forebygge og behandle seksuelt krænkende adfærd børn og unge imellem. Konsulent for Københavns Kommune i 2016-2017 Vedr. børns seksualitet i daginstitutioner.

Pris og tilmelding: 600 kr. for medlemmer af SPIFO; 800 kr for andre – inkl. morgenmad, kaffe, te og vand og sandwich/sodavand. Tilmelding sendes til Morten Kyst morten@spifo.dk senest en uge inden kurset afholdes.