Afholdte kurser

Personalejuridisk kursus for ledere og souschefer – KUN FÅ LEDIGE PLADSER

SPIA afholder den 12. september 2023, kl. 9.00 – 14.30 et Personalejuridisk kursus for ledere og souschefer. Personalesager er ofte belastende for ledelsen og dyre for institutionen. Særligt hvis de ikke gribes rigtigt an fra starten af. Derfor holder vi et kursus, hvor vi gennemgår nogle af de helt grundlæggende regler med jer, så I

Personalejuridisk kursus for ledere og souschefer – KUN FÅ LEDIGE PLADSER Læs videre »

Det personalejuridiske kursus vil blive søgt gentaget i 2024

SPIA inviterer til Ledernetværksmøde

Spia inviterer til Ledernetværksmøde den 6-2-24, kl. 9-14 på Hyltebjerggaard i Vanløse. Om formiddagen vil der være et oplæg (minikursus) om Konflikthåndtering v/ Naja Amelung, der er konfliktmægler, ledelsescoach m.m. Mødet er kun for institutioner tilknyttet SPIA – og deltagelse er gratis. Læs program og kursusbeskrivelse: https://www.spia.dk/wp-content/uploads/2023/11/Indhold-og-program-Ledernetvaerksmoede-6-2-2024.pdf

SPIA inviterer til Ledernetværksmøde Læs videre »

Nu inviterer SPIA igen til Ledernetværksmøde (For både ledere og souschefer). I samarbejde med Naja Amelung, der er konfliktmægler, mediator, proceskonsulent og Ledelsescoach/rådgiver, har vi tilrettelagt en dag med fokus på ”konfliktmægling”. Dagen afsluttes med orientering om Ledernes pensionsordning V/ PBU.

Kompetenceforløb for ledere, souschefer og afdelingsledere

4 kursusdage henover vinteren 2023/2024. Spia og Spifo tilbyder i samarbejde med “Melbye-Hansen Realations” et Kompetenceforløb for ledere, souschefer og afdelingsledere. Skab kvalitet, overskud og trivsel i din daginstitution: Praksisnært kompetenceforløb for ledere, souschefer og afdelingsledere der vil styrke deres lederskab – personligt og fagligt. Dette kursustilbud er for dig, der er ny eller erfaren

Kompetenceforløb for ledere, souschefer og afdelingsledere Læs videre »

Kompetenceforløbet er i gang, og der er derfor lukket for tilmelding.

Workshop om compassion-baseret pædagogik og ledelse

Børn og unge mistrives i højere grad og børn i udsatte positioner fylder mere og mere i det pædagogiske arbejde. Compassion-baseret pædagogik er en måde at tackle de udfordringer på, som kan føre til større livsglæde og mere positive og harmoniske relationer i børns fællesskaber. Samtidig viser forskning fra bl.a. Stanford Universitet og VIA University

Workshop om compassion-baseret pædagogik og ledelse Læs videre »

Styrk trivslen for børn og medarbejdere og undgå stress og udbrændthed med compassion-baseret pædagogik og ledelse. Få viden om nye forskningsbaserede værktøjer og metoder til at fremme livsglæde, medfølelse og robusthed hos børn og personale - og forebyg stress og omsorgstræthed blandt medarbejdere og leder.

To timer om Pædagogens relationskompetence v. Tina Brandt

Tina Brandt siger om foredraget: Med afsæt i Louise Klinges forskning og vores fælles bog Pædagogens relationskompetence – Kendetegn og betingelser, vil jeg formidle viden og inspiration om relationskompetent praksis. Det vil handle om forskningsbaseret viden om relationers betydning for trivsel og udvikling, kendetegn ved relationskompetent praksis og forudsætninger for at fagprofessionelle kan agere professionelt

To timer om Pædagogens relationskompetence v. Tina Brandt Læs videre »

Spia og Spifo inviterer til denne spændende foredragsaften med Tina Brandt. Arrangementet indledes kl. 17.00 med forplejning og networking, og foredraget og debat foregår fra kl. 18-20.

Bestyrelseskursus i Herning

At være bestyrelsesmedlem i en  privat daginstitution giver indflydelse, indsigt og viden om hele institutionens drift og trivsel. Som bestyrelsesmedlem har man en enestående mulighed for at præge sit barns institution. Men det giver også ansvar, forpligtigelser og forventninger. Spifo afholder i samarbejde med SPIA d. 23/5-24 i Herning et bestyrelseskursus for private daginstitutioner. Alle bestyrelsesmedlemmer,

Bestyrelseskursus i Herning Læs videre »

SPIA og Spifo inviterer til Bestyrelseskursus for private daginstitutioner. Afholdes i Herning d. 23/5-24, kl. 17.30 - 20.30

Scroll to Top