Invitation til SPIFO’s generalforsamling

SPIFO er en ny børnepolitisk forening, hvis fokus ligger på børnenes trivsel, udviklingsmuligheder og rammevilkår i selvejende og private daginstitutioner.

Tidligere var Landsforeningen Frie Børnehaver den stærkeste politiske aktør på området, men efter deres konkurs er vi flere, der har bemærket, at vi mangler en forening, der kan løfte arven efter Frie og tale daginstitutionernes sag. Derfor har vi stiftet foreningen SPIFO, hvis formål er at samle de gode kræfter igen og i fælleskab tale børnenes, pædagogikkens og daginstitutionernes sag. Læs mere om SPIFO på www.spifo.dk

Hvis du også synes, at der mangler en fælles politisk indsats på daginstitutionsområdet, og lyst til at være med til at gøre en forskel eller at bakke andre op til at gøre en forskel, så kom til vores første generalforsamling torsdag den 28. januar 2016 kl. 17.00 i salen på Hyltebjerggård, Linde Allé 33 i Vanløse. Alle er velkommen!

Til mødet skal vi dels vælge 2 ind til bestyrelsen og dels tale sammen om, hvordan vi bedst muligt kan organisere og målrette vores indsats, så SPIFO bliver en levende forening med velfungerende netværkssamarbejde, hvor vi kan arbejde med præcist det område, vi brænder mest for, fx fritidspædagogikken, sårbare børn eller andet.

Af hensyn til forplejning må du meget gerne sende en mail til Annette Foltmann på af@spia.dk, hvis du kommer.

Med venlig hilsen

Torben Jensen, Svend Erik Christiansen og Annette Foltmann