Personalesager

Det er vigtigt at komme godt fra start i enhver personalesag, uanset om den handler om en sygesamtale eller en afskedigelsessag. Dels skal den juridiske ramme for personalesagen kendes godt af lederen, så lederen kan handle trygt indenfor den, og dels skal hele forløbet gribes anstændigt an for alle parter, og ikke skaber mistillid til lederen.I omsorgssektoren er der flere, der bliver ramt af stress og udbrændte end i andre sektorer.Derfor er et godt arbejdsmiljø alfa omega, hvis medarbejderne skal kunne  blive ved med at producere en god omsorgsydelse. Hvis der er samarbejdsproblemer i institutionens personalegruppe, skal lederen have redskaber til at håndtere dem, så der kommer ro, trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne igen.

Juraen på personaleområdet er kompliceret og gribes en personalesag forkert an, kan det blive en bekostelig affære.Vi har mange års erfaringer med at bistå ledere i de svære samtaler og personalesager. For kun 1.200 kr. (excl. moms) pr. timen får I hjælp til håndtering af sygefravær, samarbejdsvanskeligheder, tjenstlige samtaler, afskedigelsessager og forhandling med de faglige organisationer m.v.Kontakt cand.jur. Annette Foltmann på 3877 0738 /6171 1467, hvis I skal have hjælp til en personalesag. Vi har juraen i fokus – men helheden for øje!