Hvilken rolle spiller DLO for daginstitutionerne I Danmark

Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) er en fælles interesseorganisation, der sætter daginstitutionernes interesser i fokus for ca. 1.000 selvejende, private og kommunale daginstitutioner.

I en tid hvor både selvejende, private og kommunale daginstitutioner bliver presset af kommunerne i forskellige institutions- og mødestrukturer, er der brug for et fælles landsdækkende talerør, der kan sætte daginstitutionernes og børnenes sag på dagsordenen overfor politikerne, lokalt såvel som centralt. DLO har derfor en vigtig mission i at samle daginstitutionsområdet. DLO varetager daginstitutionernes interesser på Christiansborg, og er høringspart, når lovforslag på daginstitutionsområdet skal behandles.

SPIA bakker op om DLO, som en fælles børnepolitisk platform og spydspids på daginstitutionsområdet og opfordre både institutioner og enkeltpersoner til medlemsskab af DLO.

Læs mere om DLO på www.dlo.dk