Hvad tilbyder Spia

Vi sikre, at hver institution har en fast løn- og regnskabsmedarbejder, og at der er en let og hurtig adgang til den juridiske, pædagogiske og politiske rådgivning.

SPIA kan bistå selvejende og private institutioner inden for følgende områder:

Løn og regnskab

Information og vejledning om ”Nem-refusion”
Ferie- og fraværssystem
Kontrol af udmeldt lønbudget fra kommunen
Gennemgang af overenskomster, ansættelsesbreve og anciennitetskort mv.
Lønudbetaling og lønsedler
Årsafslutning med afstemning, indberetninger, indberetning af A-indkomst og A-skat mv.
10 årlige budgetkontroller
Betaling af regninger efter institutionens godkendelse
Kontrol, afstemning og kontering af kasserapporter og bilag
Udarbejdelse og revision af årsregnskab
Konsulentbistand i forbindelse med budgetplanlægning
Deltagelse i møder efter aftale
Deltagelse i bestyrelsesmøde i forbindelse med årsregnskab

Bestyrelsessupport

Vedtægter og driftsoverenskomster
Rådgivning omkring bestyrelsesarbejdet
Stiftelse og ændring af institution eller forening
Organisering/ ledelse/ bestyrelse
Samarbejde ml. bestyrelse og ansatte
Forhandling med kommune

Ansættelsesret

Ansættelser
Sygdom /barselsregler
Samarbejdsproblemer
Ledelsesredskaber og tjenstlige samtaler
Instruks, påtale og advarsel
Afskedigelser
Forhandling med faglige organisationer
Overenskomstfortolkning
Arbejdsretlige regler

HR-support

Ledelsesrådgivning
Konfliktmægling
Lederkurser
Kulturen på arbejdspladsen
Arbejdsmiljø og trivsel

Private institutioner

Hjælp til oprettelse af private institutioner
Forhandling med jeres Kommune om vilkår

Juridisk bistand

Alle former for kontrakter og aftaler
Lovfortolkning og sagsbehandling på institutionsområdet
Forhandling og interessevaretagelse m.v.