Håndbog i personalejura

SPIAs håndbog i personalejura (Pt. UDSOLGT!) er for ledere og medarbejdere i selvejende og private institutioner og foreninger, der hurtigt vil danne sig et overblik over hovedlinjerne på personaleområdet. Det er vores håb, at I med denne håndbog, vil få et overblik over personalejuraens hovedveje og hermed undgå dyre personalesager. Men også at I vil blive inspireret til at sætte fokus på et godt arbejdsmiljø, der er den centrale faktor for at have en velfungerende arbejdsplads med et højt produktions- og trivselsniveau.

Summen af jeres medarbejders faglige kompetencer, engagement og samarbejdsevner er enhver virksomheds vigtigste ressource. Derfor er det både menneskeligt og økonomisk klogt, at skabe gode rammer for trivsel og kultur på arbejdspladsen. Bogen koster 95 kr. inklusiv moms (+ forsendelse) og kan bestilles på morten@spia.dk

Håndbog i personalejura

Præsentation af “Håndbog i personalejura”