Fritidsreformen i København

Fritidsreformen i København medfører, at fritidshjemmene skal lægges sammen, så der kun er én fritidsinstitution tilknyttet hver skole. Det betyder, at nogle selvejende fritidshjem bliver kommunale og omvendt pr. 1. august i år. Samtidig skal mange institutioner, der har haft forskellige aldersgrupper, f.eks. børnehave-fritidshjem-klub, splittes op i institutionsdele og overdrages eller sammenlægges med andre institutioner. Vi følger processen tæt og står naturligvis til rådighed for de berørte institutioner med bistand og vejledning – både personalejuridisk, regnskabsteknisk, ift. arbejdsmiljø og samarbejdsrelationer og politisk.

En undtagelse fra beslutningen om én fritidsinstitution pr. skole er Islands Brygge, hvor politikerne besluttede, at fritidshjemmene kunne fortsætte som selvstændige institutioner, indtil den nye skole er bygget færdig. Forvaltningen så imidlertid anderledes på det og krævede fortsat en sammenlægning. Med SPIAs hjælp lykkedes det at få bekræftet den politiske beslutning og fritidshjemmene på Islands Brygge har nu lavet aftale om, hvordan de – som selvstændige institutioner – samarbejder med hinanden og ift. skolen i en 1:1 ledelse.

Den oprindelige beslutning om Fremtidens Fritidsreform indebar, at klubberne i hvert område skulle sammenlægges til ét fritidscenter. Klubberne på Vesterbro (herunder Vesterbro Ungdomsgård) ønskede mulighed for at fortsætte som selvstændige klubber og udarbejdede med SPIAs bistand forslag til, hvordan de som selvstændige klubber kan leve op til visionerne for fritidsreformen. Det resulterede i at det politiske udvalg besluttede at lave en dispensationsmulighed. Dispensationerne gælder foreløbig 2 år, hvorefter de skal evalueres.

Selvejende netværk og klynger i København

Som en udløber af fritidsreformen skal der ske en justering af klynge- og netværksstrukturen for hele 0-18 års-området. På mødet i Børne-og Ungdomsudvalget den 18. november 2015 blev der vedtaget forslag til hvordan henholdsvis de kommunale klynger og de selvejende klynger og netværk skulle sammensættes.

De nye klynger og netværk skal træde i kraft 1. august 2016 og de fleste er i gang med at lave netværkskontrakter og finde ud af, hvordan samarbejdet i netværket skal fungere. SPIA har udsendt skabeloner til netværkskontrakter og I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål eller ønsker hjælp og vejledning, ligesom vi også gerne deltager i netværksmøder og bestyrelsesmøder.

Vi hører meldinger om, at der for enkelte institutioner er uklarhed eller direkte uenighed med forvaltningen om, hvordan beslutningerne om klynger og netværk skal fortolkes og implementeres og nogle føler sig presset til sammenlægninger og klyngedannelser. Hvis I står i sådan en situation, så kontakt os, så vi sammen kan finde ud af, hvad der kan gøres.