Fra 2016 til 2017

Kære alle

2016 blev året, hvor Københavns Kommune lukkede adskillige velfungerende selvejende fritidshjem, der har stået som pædagogiske fyrtårn i mange år og understøttet de større børns sociale og menneskelige udvikling.

Hvidovre kommune besluttede sig for en budgetaftale for 2017, hvor administrationen for kommunens selvejende daginstitutioner ville blive overtaget af kommunen på grundlag af udokumenterede besparelser. Da kommunen er blevet konfronteret med ulovligheden i deres beslutning, er der dog blevet åbnet op for dialog og forhandling, men sagen er ikke landet endnu.

På Bornholm tilgodeser kommunen egne institutioner med flere millioner i mangeårige særbevillinger på bekostning af de private, og derfor er der også en sag på vej til Statsforvaltningen. På samme måde er der desværre også problemer med forskelsbehandling af private og selvejende daginstitutioner i flere andre kommuner i landet.

2016 blev ikke et stille år på vores område. Der er mange sager med kommunerne, men vi vinder også en hel del af dem hen af vejen. I det nye regeringsgrundlag er selvejende institutioner nævnt som indsatsområde. Vi ser gerne en bedre retsbeskyttelse af de selvejende og private institutioner med fx lovkrav om gennemsigtighed i kommunens beregninger af såvel tilskud som påståede besparelser. Det kunne være en god begyndelse…. 

 

new-years-eve-1789147_640