Et godt arbejdsmiljø

I omsorgssektoren er et godt arbejdsmiljø meget vigtigt. Ledelse og medarbejdere skal hver dag yde en faglig service, hvor deres egen person og følelser er i spil. Uden omsorg og nærvær bliver servicen til brugerne ikke god, og derfor griber arbejdet væsentligt ind i den enkeltes medarbejders personlige ressourcer.

I omsorgssektoren er der derfor flere, der bliver ramt af stress og udbrændthed end i andre arbejdsområder. For den der giver meget, skal også fyldes op indimellem. Ellers går det galt.

Derfor er et godt arbejdsmiljø alfa omega, hvis medarbejderne skal kunne trives i deres arbejde og blive ved med at producere en god omsorgsydelse.

Der er mange faktorer, som har betydning for medarbejdernes trivsel på arbejdet – men generelt er der 3 hovedområder:

  • Forholdet mellem ledelse og medarbejder
  • Forholdet kolleger imellem
  • Arbejdsmængde og udfordring
  • Arbejdspladsens indretning og indeklima

Hertil kommer arbejdspladsens kultur. Er den samarbejdende med en god kommunikationsform? Er der en politik eller en kultur for at forebygge stress? Bliver problemer og konflikter behandlet på en respektfuld og konstruktiv måde, så de bliver løst til alles bedste?

Det har stor betydning for medarbejdernes, brugernes trivsel og arbejdspladsens produktivitet, om det psykiske arbejdsmiljø er godt eller dårligt. Er det dårligt, belastes vi i form af stress, dårligt helbred og konflikter. Hvis arbejdsmiljøet er godt, bliver vores samspil med hinanden bedre.

Ofte kan små ændringer øge den daglige trivsel. Det kan være:

  • Forventningsafstemning omkring opgaver
  • Kollegial opmærksomhed, støtte og omsorg
  • De sociale pauser
  • At tale pænt til og om hinanden
  • At huske at rose kollegers gode indsatser

Arbejdstilsynet har udarbejdet en pjece, der hedder ”Et psykisk godt arbejdsmiljø”. Læs den! Uanset om du er leder, sikkerhedsrepræsentant, tillidsrepræsentant eller medarbejder, for arbejdsmiljøet vedrører os alle.

Bestyrelse og ledelse har ansvaret for at udstikke nogle gode rammer for et godt arbejdsmiljø, men medarbejderne er institutionens vigtigste ressource, og uden deres indflydelse og samarbejde, kan selv de bedste intentioner og nedskrevne politikker være uden virkning.

Ring og hør, hvad Spia kan tilbyde af hjælp til forbedring af jeres arbejdsmiljø. Lad 2012 være året, hvor jeres institution sætter fokus på arbejdsmiljøet og får det løftet til alles trivsel og tilfredshed.