Eksterne konsulenter

Helle Thorsklint - LedelseskonsulentHelle Thorsklint er vores konsulent indenfor ledelse og pædagogik. Helle har mange års erfaring med institutionsledelse, og hun har arbejdet som ledelseskonsulent.

 

 

 

Hun har arbejdet som konsulent med rådgivning og sparring indenfor:

 • Ledelse i forbindelse med personaleproblematikker f.eks. sygefravær, samarbejdsproblematikker, opsigelser samt afholdelse af diverse medarbejdersamtale
 • Ledersparring i relation til medarbejderudvikling, kompetence- og ressourceudvikling
 • Udvikling af det pædagogiske arbejde
 • Udvikling af strategier og metodeudvikling
 • Afklaring i forbindelse med fusioner og forandringsprocesser
 • Generel institutions- og organisationsudvikling
 • Erfaring med processerne omkring opbygning af ledernetværk

Helle kan kontaktes på mobil : 2547 7544


Bente WennerbergBente Wennerbergs faglige grundlag er baseret på mange års erfaring med ledelse og udvikling af organisationer, kombineret med ledelsesteorier og viden indenfor psykologi, pædagogik, sociologi og politologi. Herudover flere certificeringer i personlighedstest og andre anerkendte værktøjer.

 

 

 • MPA (Master of Public Management)
 • Ophold på INSEAD (Frankrig)
 • Ophold på ESADE (Spanien)
 • Ophold på Stratchclyde University (Skotland)
 • 2 årig Systemisk organisations og supervisons/coaching uddannelse (Dispuk)
 • KIOL (Kursus i offentlig ledelse)
 • Lederuddannelse (1 årig) Århus Universitet
 • Sygeplejeuddannelsen

Bente Wennerberg tilbyder:

 • Leder- og personaleudvikling
 • Strategisk udvikling og implementering
 • Værdibaseret ledelse – hvordan?
 • Coaching, sparring, rådgivning
 • Rekruttering og genplacering
 • Stresshåndtering
 • Undervisning og oplæg
 • Facilitering og undervisning i facilitering
 • Alt sammen på en stærk faglig og teoretisk baggrund.

Lederudvikling:
Hvis du som leder skal fungere effektivt, skal du kunne trække på en unik blanding af personlige og faglige kvalifikationer, samt være i stand til at tilpasse din adfærd til stadigt skiftende omstændigheder – og stadig være den autentiske leder medarbejderne forventer og respekterer. Jeg er uddannet og trænet i at benytte en lang række værktøjer og serviceydelser, der kan anvendes til at hjælpe virksomheder med at definere manglende kompetencer. Herefter iværksættes objektive tiltag, der medvirker til at få lederne til at udfolde deres fulde potentiale.

Medarbejderudvikling som temadage eller teambuilding

“Summer arbejdspladsen af glade og energiske mennesker, eller er der murren og stressen i krogene?”
De temadage jeg har afholdt i den sidste tid har handlet mest opfyldelse af de formelle krav, besparelser, mangel på tid, det psykiske arbejdsmiljø og ikke mindst arbejdsglæde.
En temadag gør ikke forskellen, men det, der sker bagefter, gør. Dagen giver medarbejderne mulighed for at tænke ud af boksen. Bare det kan give forbedret trivsel og energi. Jeg følger altid op på en disse dage sammen med lederen, og sammen får vi konkretiseret hvad vi hørte, skrev og hvilken plan der så enighed om at følge.

Coaching
Dygtige medarbejdere og ledere på alle niveauer har brug for coaching, opmærksomhed og anerkendelse. De er interesseret i udfordringer, de vil gerne yde en ekstra indsats, og de vil have, der skal være et formål med deres aktiviteter. Hvis deres ledere ikke kan sørge for det, enten fordi de mangler erfaring, eller fordi de ikke er gode til at coache, kan de ikke undgå at blive skyld i, at mange medarbejdere forlader virksomheden eller bliver nedslidte.
Eller at unødvendigt dårlige præstationer koster institutionerne mange penge.
Jeg tilbyder flere former for coaching for at forbedre evner, færdigheder eller effektivitet for enkeltpersoner eller grupper.

Stresshåndtering
Siden 1986 har jeg arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, stress både individuelt og i grupper – og med ledere på alle niveauer. Jeg har specielt erfaring med omsorgspersonale i mange forskellige dag- og døgninstitutioner og plejehjem o.l. Den meget tætte menneskekontakt og balancen med alligevel at give af sin personlighed og samtidig bevare sin faglige professionalisme, er velkendt som en anledning til udbrændthed og stress – når man gerne vil gøre sit arbejde bedst muligt – både som leder og som medarbejder. (Mange referencer kan gives)

Personlighedstest
Jeg er trænet og erfaren i at benytte personlighedstest/ analyser til både ansættelser og udvikling. Som erfaren leder og konsulent har rekrutteringer været en stor del af mine jobs fra begge sider i mange år. Koncepter har jeg udviklet specielt til institutioner der benytter ansættelsesudvalg.

Kontakt Bente Wennerberg :
Telefon +45 2548 9004 eller bente@wennerberg.me
Se mere om Bente på www.bentewennerberg.com