Efterårets lederkurser

I efteråret har SPIA haft fokus på ledelse i form af 3 kurser omkring ledelse, og nogle af de mange facetter, der kan være i relation til ledelsesopgaverne.

Det første kursus omhandlede det valg man træffer, når man vælger at blive leder, og hvad ledelsesrollen indebærer i forhold til bl.a. personale, bestyrelse, kommune og brugergruppen. Det blev et meget intensivt kursus, da der var få deltager på holdet. Det betød, at der var tæt dialog mellem kursusdeltager og undervisere. Ligeledes var der stor vidensdeling mellem deltagerne i forhold til egen praksis. 

Efter det første kursus talte vi i SPIA om vigtigheden i, ikke at oprette for store hold, når vi laver kurser. Vi mener, at der skal være plads til dialog og vidensdeling, dels mellem underviser og kursister, men også indbyrdes mellem deltagerne, da egen oplevelser og erfaringer er et godt afsæt i forhold til kursusindhold. På de efterfølgende 2 kurser var max antallet derfor 12, hvilket viste sig, at være et godt antal.

Kursus 2 handlede om lederens forskellige samtaler bl.a. medarbejdersamtale, sygefraværssamtale, tjenstlig samtale og instrukssamtalen. Det handlede om rammerne og kommunikationen i de forskellige samtaler, ligesom vi gennemgik det lovmæssigt stof bl.a. omkring ledelsesret og pligt, samt ansattes pligter. Det var en dag med mange vinkler og dilemmaer på de mange samtaler, en leder skal kunne afholde. I evalueringen af dagen var der fra kursisterne et stort ønske om en dag 2, hvor de bl.a. via cases kunne komme dybere ned i det kommunikative i forhold til de forskellige typer samtaler. Derfor har vi besluttet, at der bliver udbudt en dag 2 for dem, der deltog på kurset.

Det sidste kursus i rækken handlede om ledelse af forandringsprocesser. Tiderne skifter og kravene til daginstitutionen ændrer sig hele tiden. Når forandringens vinde blæser, er det derfor vigtigt, at man som leder er klædt på til forandringsprocesser. Kurset var opdelt således, at formiddagen omhandlede lederen, som forandringsleder, hvor der blev givet bud på forskellige redskaber i forhold til igangsættelse af en forandringsproces. Eftermiddagen handlede om modstand mod forandring. Om de forskellige former for modstand man kan møde blandt medarbejderne, når der skal ske forandringer. Også på dette kursus var der ønske og behov for en dag 2. hvilket derfor vil blive lavet for dem, der deltog.

Samlet set har vores lederkurser i efteråret været en succes. Vi oplever, at der er et behov for kurser, der gøre det ledelsesmæssige – juridiske og kommunikative – håndgribeligt og brugbart for den enkelte leder. Samtidig har kurserne dannet ramme for en vigtig vidensdeling mellem ledere, der kommer fra vidt forskellige institutioner og har forskellige vilkår i forhold til ledelsesarbejdet. Vi udbyder de afholdte ledelseskurser igen i løbet af foråret og her vil kursus 2 og 3 være af 2 dags varighed.  

Tak for jeres interesse omkring vores lederkurser i 2013.

Helle Thorsklint

NB! Hvis I har forslag til andre kurser, der kunne være relevante for ledere eller ansatte, er I meget velkommen til at kontakte os.