Det Gode Børneliv

Det er enhver institutions fornemste opgave at bidrage til og værne om det gode børneliv, men hvad er det gode børneliv? Hvordan bidrager vi til det i den travle dagligdag? Børn er afhængige af voksne som er tilgængelige og nærværende og som tør stå ved sine beslutninger, så børnene kan læne sig op ad dem og opleve de bliver støttet i at handle aktivt i deres eget liv. Hvordan skaber vi en institutionskultur som kan tilgodese barnets trivsel? Hvordan inddrager vi forældrene i det arbejde? Hvilke historier fortæller vi og hvilke historier vil vi gerne have børnene fortæller om os og husker på sigt?

Dagen byder på oplæg og gruppe diskussioner med mulighed for at inddrage egne erfaringer og visioner. Det er en fordel at der er flere fra samme institution der deltager.

Kursusholder: Susanne Boëtius, Cand.psych.aut.

Susanne har i 14 år arbejdet som psykolog i daginstitutioner og ydet institutionerne psykologisk hjælp/rådgivning i forhold til børn, forældre og leder/personale. I dag er Susanne medskifter af virksomheden Institutionspsykologerne.dk

Kurset afholdes tirsdag den 17. marts 2015 kl. 9.00 – kl. 15.00 på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse. Kurset koster 1250 pr. deltager og er inklusiv morgenkaffe/brød, frokost og eftermiddagskaffe og kage. Tilmelding ved mail til af@spia.dk senest den 24. februar 2015. Tilmeldingen er bindende.