Cecilie, 25 år og konstitueret leder, vinder flot særpris i Politikens Pædagogpris 2020

Cecilie Trebbien er pædagog og konstitueret leder i udflytterbørnehaven Høbjerg i Vedbæk, som er tilknyttet SPIA.  Vi har fra SPIA allerede sendt en blomsterhilsen med et stort tillykke, men vi gentager gerne – og deler hér denne solstrålehistorie med Jer andre.

Selv om Cecilie kun har været færdiguddannet i omkring et år, »skulle man tro, at hun havde et helt livs erfaring«, lyder det i en af forældrenes indstillinger. Hun får særligt ros for sit arbejde som konstitueret leder i en coronatid, hvor »hun mestrer at kommunikere, vejlede og sideløbende gøre det hele til en leg for ungerne«, skriver Politiken om vinderen af særprisen for dagtilbud, 0-6 år, Cecilie Trebbien.

Politikens Pædagogpris 2020 er en nyindstiftet pris, hvor Politiken og Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger hædrer de dygtigste og mest dedikerede  pædagoger i Danmark. Prisen skal være med til at skabe opmærksomhed omkring og respekt for den gode pædagog.

Børn, forældre, ledere, kolleger og alle andre har indtil 8. oktober kunnet indstille deres kandidat, som kunne være enten en enkeltperson eller et pædagogteam. Blandt i alt 780 indstillede kandidater har et fagpanel fundet de i alt syv vindere, som blev fejret tirsdag den 17. november 2020 i Politikens Hus.

Vinderkategorierner var: 1 Hovedprisvinder og 2 særprisvindere for 0-6 års området, 1 hovedprisvinder og 2 særprisvindere for skolefritidsområdet samt en specialpris for social- og specialpædagogik.

Cecilie Trebbien blev som nævnt den ene af de to særprisvindere for 0-6 års området. Ud over hæder og ære modtager Cecilie 25.000 kr., hvoraf en tredjedel skal bruges på hendes institution, mens hun selv må disponere over resten. Om den trediedel der skal bruges på hendes institution, siger Cecilie til Børn&Unge: »Vores udefaciliteter skal have et løft, og det skal være noget, børnene kan mærke. Men jeg vil også bruge nogle af pengene på, at vi som personalegruppe kan lave noget sammen. Mine kolleger har også en andel i prisen, og derfor skal vi have det lidt godt. Det er ikke så tit, vi har råd eller tid til at prioritere det i hverdagen,« siger hun.

FAKTA:

Læs mere om alle 7 vindere og Politikens Pædagogpris: https://politiken.dk/indland/uddannelse/paedagogprisen/art7996597/Her-er-vinderne-af-Politikens-P%C3%A6dagogpris-2020?fbclid=IwAR1SMLbuD1NKO49cLM0WM0oruMTyVaAWAuMBvfC-BZsCzLOyIJvxt4M-gdE

Udflytterbørnehaven Høbjerg holder til i Vedbæk i Nordsjælland, men har driftsoverenskomst med Københavns Kommune med opsamlingssted på Østerbro. Link til Høbjerg`s hjemmeside: https://www.hoebjerg.dk/